Feadship, Libor, 24/7 betaaltransacties verwerken, verantwoordingsdag en ABN AMRO

Op zondag terug gekomen van een nuttig, informatief, druk, maar ook leuk werkbezoek van de Kamercommissie Financiën aan de Verenigde Staten (Washington en New York) in de laatste week van meireces. Veel tijd is er niet om bij te komen. Maandagochtend direct weer op werkbezoek bij Feadship (Royal Van Lent) in Kaag, samen met VVD-collega’s Erik Ziengs, Betty de Boer en Bart de Liefde. Een mooi bedrijf en goed om te praten over opleiding/arbeidsmarkt, en internationale BTW-problematiek.

Op dinsdag wordt duidelijk dat de bankiers van de Rabobank niet vervolgd hoeven te worden door het Openbaar Ministerie. De VVD vindt dat frauderende bankiers via het strafrecht moeten kunnen worden aangepakt! Daarvoor heb ik een voorstel gedaan. Dit soort situaties moeten in de toekomst dus niet meer kunnen. Op voorstel VVD wordt manipuleren van financiële benchmarks strafbaar. Maar de rechter in Nederland is uiteraard onafhankelijk in haar besluiten over het wel of niet vervolgen inzake Libor. De VVD zal daarom schriftelijke vragen aan de minister stellen. De VVD wil van de minister weten of het had uitgemaakt als de strafbaarstelling van het VVD voorstel nu al het geval was geweest. De VVD verder hoe het kan dat de verschillende autoriteiten en toezichthouders niet aan de eisen van het strafprocesrecht voor vergaring van bewijsmateriaal hebben voldaan.’s Avonds kan ik helaas nog maar kort naar de bijeenkomst “Het Noorden in 3D” in Nieuwspoort en dus ook niet naar de Algemene Leden Vergadering van de VVD Fryslân, omdat de VVD-partijcommissie ook bijeen komt en de hele bijeenkomst die dit keer helemaal in het teken van verzekeraars staat.

Woensdag begint met een twee keer een “verslag algemeen overleg” ofwel VAO. Een VAO is een plenaire afronding van een Algemeen Overleg. De eerste gaat over beleggingsverzekeringen. Ik heb daar nogmaals benadrukt dat het wat de VVD betreft niet zo kan zijn dat straks de overige polishouders de dupe zijn van regelingen met polishouders van beleggingsverzekeringen. Dat risico bestaat wel degelijk. Het tweede VAO gaat over betalingsverkeer. De minister heeft daar toegezegd dat het onderzoek naar overstappen van bank en nummerportabiliteit eind 2015 gereed is. Verder heb ik nog een motie ingediend samen met PvdA en D66 voor het 24/7 verwerken van betaaltransacties. In weekenden en feestdagen verwerken banken op dit moment geen betaaltransacties. Dit levert bij het bedrijfsleven regelmatig problemen op. Daarom wordt de regering in deze motie verzocht om in overleg met de sector te treden om zo snel mogelijk betaaltransacties doorlopend te verwerken.

 

De 3e woensdag in mei is beter bekend als “woensdag gehaktdag”. Op die dag worden de verantwoordingsstukken van het Rijk aangeboden aan de Tweede Kamer met daarbij de verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer. Een formeel moment in de Tweede Kamer, inclusief koffertje. Het is de laatste keer dat de president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, dit doet, want ze neemt binnenkort afscheid omdat ze de leeftijd van 70 jaar bereikt. De rest van de week dan druk met het doornemen van de stukken en de voorbereiding van het verantwoordingsdebat op 26 mei a.s.. Op vrijdag daarom ook nog in Den Haag, want er moet ook een nieuw collegelid voor de Algemene Rekenkamer geselecteerd worden. Op vrijdag is een aantal gesprekken met kandidaten.

 

Maar gelukkig tussen door ook nog tijd voor andere afspraken, zoals met het NBA over de voortgang van de verbeteringen in de accountantssector, en samen met SP Tweede Kamerlid Arnold Merkies een gesprek met betrokken mensen uit de verzekeringssector gehad in het kader van de Verbondscourse. Leuk om in discussie te gaan over de ontwikkelingen in de sector en over hoe de politiek omgaat met de sector.

 

Op vrijdag neemt dan ook de Ministerraad eindelijk de beslissing over de beursgang van ABN AMRO. Het is positief nieuws dat nu de eerste stap wordt gezet om ABN naar de markt te brengen. Het doel van de overheid is niet om banken in bezit te hebben. De VVD is er altijd voorstander van geweest om ABN snel en verantwoord terug te brengen naar de markt, met zoveel mogelijk opbrengst voor de belastingbetaler. Het is belangrijk dat er vrije concurrentie plaatsvindt in de banksector, om goede competitie op tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten te hebben. Een staatsbank in een verder commerciële markt laten stunten met tarieven is marktverstoring en kan dus niet. Dit is een eerste stap op weg naar een gewone financiële sector, zonder staatsbanken. Het beursklimaat is nu gunstig, dus goed om er nu voor te gaan. Aan het eind van de middag nog live vanuit de studio van RTL in Den Haag in het RTL Z Nieuws om half 6 over deze belangrijke stap.