Staatsdeelnemingen, pensioenen, ondernemersgala en spijkers met koppen

De eerste week na het zomerreces, dat niet echt rustig was verlopen vanwege de moeilijke besluitvorming over Griekenland. Want daarvoor moest de Tweede Kamer terug komen van het zomerreces, waardoor een aantal van mijn werkbezoeken helaas moest komen te vervallen. Naast het dossier Griekenland en natuurlijk vakantie, toch ook nog wel een aantal nuttige werkbezoeken afgelegd aan onder andere Tennet en Rijkswaterstaat Wadden. De Tweede Kamer ging dus deze week weer “gewoon” van start. Of eigenlijk ook weer niet, want het intekenen voor de aanwezigheid door de Kamerleden, gebeurt vanaf 1 september digitaal.

Voor het zomerreces was er een algemeen overleg staatsdeelnemingen geweest, en daarover vond nu een VAO (verslag algemeen overleg) plaats in de plenaire zaal, waar moties ingediend kunnen worden. De VVD heeft geen moties ingediend, maar ik heb nog wel een tweetal zaken aangekaart, de schikking met de voormalige NS-topman en Qbuzz. Als het gaat om de schikking met voormalig topman Huges, dat kon blijkbaar niet anders. Het was een onbegrijpelijk en amateuristische ontslagsoap. En als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. De VVD had het niet meer dan terecht gevonden als Huges geen rooie cent had gekregen, gelet op alles wat er fout is gegaan bij de NS. Daarom heeft wel vieze nasmaak. Ik hoop dat er ook op het ministerie geleerd is van deze amateuristische ontslagsoap. In de krant stond de afgelopen week een bericht dat Qbuzz (het busbedrijf van NS) in de etalage stond en dat Dijsselbloem een stokje had gestoken voor een deal. Daarom heeft de VVD gevraagd naar de stand van zaken en het tijdpad voor de strategische heroriëntatie (ook op haar rol op de regionale vervoersmarkt in Nederland). Wat de VVD betreft moet daar snel duidelijkheid over komen. Te meer daar NS in Oost-Nederland inmiddels bezwaar heeft gemaakt tegen het verlies van de aanbesteding aldaar.

Tussen alle vaste afspraken nog een diversiteit aan andere afspraken, zoals de ontvangst van een delegatie uit de VS van medewerkers van congresleden samen met collega’s Stientje van Veldhoven (D66) en Jan Vos (PvdA), maar ook kennismaking met de nieuwe topman van de NS Roger van Boxtel samen met VVD-collega Betty de Boer.

Omdat de VVD-woordvoerder pensioenen Helma Lodders het algemeen overleg pensioenonderwerpen niet kon doen, vanwege een ander debat, heb ik het AO overgenomen. Boeiend om ook eens bij een andere vaste Kamercommissie te kunnen zien hoe het daar gaat, maar ook een interessant onderwerp met raakvlakken met mijn eigen portefeuille (verzekeringen). De VVD is blij dat de pensioenknip tijdelijk weer wordt ingevoerd. De pensioenknip is bedoeld voor mensen die nu hun pensioen moeten aankopen tegen de huidige lage rente. Met de knip kunnen zij eerst een deel van het pensioen aankopen om later het resterende deel aan te kopen. De VVD wil echter dat de pensioenknip ook toestaat dat bij de aankoop van het resterende pensioen gekozen kan worden voor een andere aanbieder. Verder wil de VVD een effectenanalyse (op met name de pensioenpremies) van het DNB-besluit om de UFR (Ultimate Forward Rate) aan te passen.

Het weekend ook nog lekker vol. Op vrijdagavond naar het VNO NCW Ondernemersgala. En op zaterdag te gast bij het Radio 2 programma "Spijkers met koppen" om in debat te gaan met PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi over zoutwinning onder het Wad. De uitzending vond plaats vanuit IJlst/Drylts vanwege het 2015 Festival. En ’s avonds nog langs bij de gezellige BBQ van de VVD Heerenveen in Terband over de actuele politiek met goede discussies. Al met al een goed begin van het politiek jaar.