Staatsdeelnemingen, NS, vaargeul Ameland, stemmen, BNR Nieuwspanel en zomerreces

De laatste week voor het zomerreces. Meestal behoorlijk hectisch, maar eigenlijk viel het deze week best mee. Van start in Groningen met een bezoek aan Uitvaartvereniging Tolbert (samen met Tanja Haseloop) om te praten over de problemen van kleine verzekeraars met de overdaad aan regelgeving voor de sector. Daarna door naar Noordpolis een intermediair/financieel adviseur in Groningen met VVD-collega Arno Rutte om te praten over de problemen om maatwerk te kunnen leveren voor hypotheken. Nuttig om de problemen in de praktijk te bespreken en om te kijken wat we daar landelijk aan kunnen doen.

Dit keer niet op dinsdag stemmen, maar op woensdag, een stemming die bijna 2 uur duurt, omdat er ruim 300 amendementen zijn op de nieuwe Natuurwet en de Omgevingswet, en daarnaast nog vele moties. Daardoor kan het AO staatsdeelnemingen pas een uur later beginnen en moet minister Dijsselbloem wachten tot de stemmingen voorbij zijn. In het Algemeen Overleg Staatsdeelnemingen passeerden verschillende staatsdeelnemingen de revue. Maar er was natuurlijk vooral aandacht voor de gang van zaken bij de NS. De afgelopen tijd was het rond de Nederlandse Spoorwegen (NS) een echte soap. Wel of geen ontslag voor de CEO van de NS? Het is volstrekt onbegrijpelijk en amateuristisch hoe dat is gegaan. De VVD wil geen ontslagvergoeding, geen financiële extra’s, geen bonus, na alles wat er gebeurt is bij de NS. De VVD zet verder vraagtekens bij de rol van de Raad van Commissarissen (RvC) van de NS.

Omdat Dijsselbloem het deze dagen druk heeft met Griekenland wordt het ook voor woensdag geplande AO toekomst verzekeringssector afgeblazen en verplaatst na het zomerreces.

Op donderdag nog afspraken met onder andere Adfiz (brancheorganisatie financiële adviseurs) en de brancheorganisatie voor crowdfunding. Op donderdag ook een VAO scheepvaart, waarin door Lutz Jacobi een motie wordt ingediend mede namens mij over de vaargeul Ameland. De boot van Holwerd naar Nes (Ameland) heeft regelmatig vertraging, met name bij laag water. Er is al jaren gesteggel over deze problematiek, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot een oplossing. De betrokken bewindspersonen hebben aangegeven een open plan proces te willen starten en de Tweede Kamer daarover in 2016 te informeren. In de motie wordt de regering verzocht voor 1 september 2015 te komen met een voorstel welke korte termijn oplossingen haalbaar en realistisch zijn voor het oplossen van de vertraging van de boot Holwerd – Ameland. Daarnaast vraagt de motie dat de regering op korte termijn duidelijkheid schept over welke PIANC-norm nu geldt voor de vaargeul Ameland en om in het “open plan” proces nadrukkelijk ook het verkorten (met doorsteken) van de vaargeul Ameland mee te nemen en de financiële gevolgen daarvan (structureel en incidenteel) in kaart te brengen. PvdA en VVD spreken ook de bereidheid uit om, indien dat nodig is voor een structurele oplossing van de vaargeul Ameland, de PKB Waddenzee en eventueel andere noodzakelijke regelgeving aan te passen.

De motie over de vaargeul Ameland is aangenomen door de Tweede Kamer tijdens de stemmingen op donderdagnacht. Donderdagavond de laatste keer stemmen voor het zomerreces. Het stemmen begint om 23.38 uur. Vorige week was de planning nog dat er begonnen zou worden om 05.40 uur, maar door wat noodgrepen en het verschuiven van enkele VAO’s na het zomerreces, begint het stemmen toch nog op een redelijk tijdstip. Het stemmen is uiteindelijk om 00.45 uur afgerond.

De volgende dag nog naar het Nieuwspanel van BNR Nieuwsradio. Onder leiding van Paul van Liempt in debat met Marjolein Moorman (PvdA-fractievoorzitter Amsterdam) en Jeroen Lenaers (Europarlementariër CDA) over het Griekse referendum, de rellen in de Schilderswijk (naar aanleiding van dood Mitch Henriquez) en het hitteplan. En daarna snel terug naar Leeuwarden, voor de start van het zomerreces. Iedereen een mooie zomerperiode en vakantie gewenst!