NN, Vliegbasis, ABN AMRO, vaargeul Ameland en NS

Een half rondje Nederland op maandag, eerst naar Ede voor een werkbezoek aan Nationale Nederlanden, onder ander over hun aanpak beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) en hoe Solvency II (nieuwe Europese regelgeving) in de praktijk werkt. Daarna terug naar Leeuwarden voor een bezoek van de VVD Fryslân en VVD Leeuwarden aan de Vliegbasis Leeuwarden. Een inspirerend verhaal van vertrekkend commandant van de Vliegbasis kolonel Verhaaf over de luchtmacht, jachtvliegtuigen en de positie van de Vliegbasis Leeuwarden in de toekomst. Verhaaf gaat in augustus beginnen aan een nieuwe baan bij het ministerie van Defensie. Na het bezoek nog door naar Den Haag.

Op dinsdag het debat over de verkoop van ABN AMRO. Menigeen heeft het boek “De Prooi” verslonden als een thriller, maar het was harde werkelijkheid. Vandaag een volgend hoofdstuk in het boek over ABN AMRO. Op 3 oktober 2008 kocht Nederland de Nederlandse delen van Fortis ABN. Vandaag 23 juni 2015 wil de VVD de vervolgstap zetten om ABN AMRO terug naar de markt te brengen. Dit is altijd het doel geweest van de VVD! De VVD is voor een verantwoorde beursgang, voortvarend in delen naar de beurs, met een 1e pakket aandelen nog dit jaar. Een bank “runnen” is geen taak van de overheid. Alle regelgeving in de financiële sector is er juist op gericht om de financiële band met de overheid door te snijden. Daar passen staatsbanken niet bij. Dat verstoort de markt én de concurrentieverhoudingen. En het zorgt uiteindelijk voor minder scherpe tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten. In de financiële crisis werd ook duidelijk dat staatsbanken [of aan de staat gelieerde banken] het helemaal niet zo goed deden, kijk naar de Cajas in Spanje. Ook het Centraal Plan Bureau (CPB) zegt dat private banken kostenefficiënter zijn. En dat een private bank het bedrijfsleven beter kan bedienen dan een staatsbank! En dat is wat we willen, een klantgerichte bank voor consumenten én bedrijven.

Tijdens het AO scheepvaart geeft de VVD aan dat in het belang van de reizigers de vertragingen op de verbinding tussen Ameland en de vaste wal structureel minder moeten worden. Er moet een toekomstbestendige oplossing voor de vaargeul Ameland komen. Daarom moet ook nadrukkelijk naar het verkorten van de vaargeul Ameland gekeken worden. Als voor zo’n structurele oplossing de PKB Waddenzee of andere regels aangepast moeten worden, dan moet dat gewoon gebeuren.

De soap rondom de NS is nog niet ten einde. Er ontstaat deze week onduidelijkheid over het feit of de NS directeur na het willens en wetens overtreden van de spoorwegwet en machtsmisbruik bij de aanbesteding in Limburg ontslag heeft genomen of zijn taken heeft neergelegd. De VVD vindt het onbegrijpelijk en amateuristisch dat er onduidelijkheid is. De VVD wil dat de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen het alsnog formeel goed regelen zonder financiële extra’s. En dat de bonus over 2014 wordt terug gevorderd. Deze week stapt ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen op. Een zeer terechte stap, want het proces rond de aanbesteding in Limburg en het ontslag van de CEO is amateuristisch verlopen. Het Financieele Dagblad onthult verder deze week ook nog dat Advocatenkantoor De Braauw dubbele petten op had bij het onderzoek naar het aanbestedingsschandaal bij de Nederlandse Spoorwegen in Limburg. Dezelfde topadvocaat die dit onderzoek leidde was tegelijk nauw betrokken bij het aanvechten van een vernietigend oordeel van de Autoriteit Consument en Markt. De VVD heeft dit punt in het debat over de NS onregelmatigheden ook al aangekaart. Daarom samen met mijn VVD-collega Betty de Boer vragen gesteld, om nu toch echt een onafhankelijk bureau in te zetten.

Doordat minister Dijsselbloem naar Brussel moet voor Griekenland, vervallen er 2 debatten namelijk een AO toekomst verzekeringssector en AO staatsdeelnemingen. Deze worden volgende week ingepland. De rest van de week echter nog een grote diversiteit aan andere afspraken, zoals met MasterCard (betalingsverkeer) en met PWC (accountancy). Ook een aantal afspraken om te kijken hoe we kunnen inspelen op een flexibelere arbeidsmarkt, als het gaat om bijvoorbeeld hypotheken. En hoe er beter ingespeeld kan worden op de vraag van ZZP’ers, als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsongeschiktsheidsverzekeringen. En nog een boeiende bijeenkomst over TTIP. De discussie daarover behoorlijk factfree gevoerd op dit moment, terwijl het heel belangrijk is voor de economie, voor banen in Nederland dat het moet hebben van de export. Het is raar dat iedereen simpel chloorkip uit de VS afwijst, maar in Nederland krijgt sla een chloorbad. En is het zo raar dat een botstest voor auto’s waar Europa en VS net een iets andere hoek van de stoel vragen (met 2 graden verschil) elkaars testen erkennen en accepteren? Het bespaart alleen maar kosten. Moet je dan niet alert zijn? Natuurlijk wel, maar dat is geen reden om simpel “nee” te zeggen, maar de onderhandelingen met de goede inzet ingaan om er het beste uit te krijgen.