Politiek moet zorgen voor duurzame groei (Te Gast in LC)


TE GAST: POLITIEK MOET ZORGEN VOOR DUURZAME GROEI
Na jaren van sterke werkgelegenheidsgroei, zit de klad in de economie. Wat is de rol van de overheid? En wat kan de overheid doen om duurzame werkgelegenheid te stimuleren?

TE GAST

Aukje de Vries

VVD Leeuwarden

Een mogelijk vertrek van de European Packaging Holding (beter bekend als de Leeuwarder Papier Fabriek), vermindering van arbeidsplaatsen bij Rijkswaterstaat, ontwikkelingen bij Essent. De werkgelegenheid in Leeuwarden staat onder druk. Bij deze incidenten is er vaak direct politieke aandacht, op zich wel logisch, maar daar blijft het vaak bij.

Als wordt gekeken naar de totaalcijfers van de werkgelegenheid in Leeuwarden, dan is er in 2003 inderdaad een beperkte daling te zien van het aantal arbeidsplaatsen. Van 2000 tot en met 2002 nog een stijging van 50.498 tot 54.538, en in 2003 een afname tot 54.027.

Is dat verontrustend? De economie heeft altijd een cyclisch verloop. Concentratie- en deconcentratietendensen volgen elkaar meestal op. Op zich zijn het zelfstandige bedrijfsprocessen die ook noodzakelijk zijn voor de continuïteit en concurrentiekracht van een bedrijf, en daarmee voor de toekomst.

Leeuwarden is sterk in de dienstverlenende sector: financiële en zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en non-profit. De groei in deze sectoren is weliswaar gedaald, maar er is nog steeds groei. Er zal qua werkgelegenheid nog wel een moeilijke tijd komen, door de overheidsbezuinigingen en de ontwikkelingen in de dienstensector. Maar de dienstensector is in Nederland wel dé sector voor de toekomst als het gaat om werkgelegenheid. De uitgangspositie is dus niet slecht.

Dan maar rustig achterover leunen? De invloed van de (lokale) overheid is beperkt, maar een gemeente moet altijd proberen de positie te verbeteren en te versterken, de rest van de wereld zit ook niet stil. Volgens onderzoekers van de Rabobank hebben bedrijfslocaties en gemeentelijke overheden de grootste invloed op het imago van een regio bij ondernemers.

Veel partijen in Leeuwarden maken zich druk om de woningbouw en herstructurering in Leeuwarden, maar weinig partijen over voldoende aanbod van bedrijfslocaties en de kwaliteit van deze bedrijfslocaties. Veel partijen maken zich druk om het minimabeleid, maar weinig partijen maken zich druk over de lokale en administratieve lasten in de gemeente. Veel partijen zoeken contact met de wijkpanels in de stad, maar weinig partijen met bedrijven.

En wat zorgt er nu uiteindelijk voor dat mensen willen wonen in Leeuwarden (en omgeving) en mensen uit de uitkering kunnen komen en kunnen ontsnappen aan de uitkeringssituatie? Juist, werk.

De aandacht van het gemeentebestuur en de politieke partijen kan en mag zich niet beperken tot de incidenten die de krant halen. Het kan hooguit gezien worden als thermometer en om te controleren of het college wel een pro-actief beleid voert.

Wat kan de overheid dan wel doen? Zoals gezegd aandacht besteden aan bedrijfslocaties, de lastendruk, het ondernemersklimaat, een duurzame relatie met het bedrijfsleven en aandacht voor ontwikkelingen in de speerpuntsectoren.

Maar er moet ook op noordelijk niveau eens kritisch worden gekeken naar mogelijke maatregelen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de arbeidsproductiviteit in het Noorden lager is dan elders. De Investerings Premie Regeling (IPR) zou niet meer vooral op uitbreiding van arbeidsplaatsen gericht moeten zijn, ook al klinkt dat heel logisch, maar bijvoorbeeld op innovatie, op het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Hetzelfde geldt voor de Europese fondsen. Ook al lijkt het tegenstrijdig, maar het alleen kijken naar de arbeidsplaatsen zorgt niet voor een duurzame werkgelegenheidsgroei. Want het gaat niet om het kortetermijnsucces van een paar extra arbeidsplaatsen, maar om het scheppen van duurzame economische ontwikkeling en structuurversterking van het bedrijfsleven. Dat zorgt voor de broodnodige banen.