Vertrekcentra: weigering gemeenten krom

Na de weigering van de gemeenten Dokkum en Eindhoven, is ook de vestiging van een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Crailo (Laren/Hilversum) van de baan. Eigenlijk is dat natuurlijk belachelijk. Het gaat om mensen die uitgeprocedeerd zijn, alle juridische procedures hebben doorlopen en waarvan meerdere rechters hebben geoordeeld dat ze geen recht hebben op asiel. De vertrekcentra zijn bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het niet lukt op eigen gelegenheid naar hun land terug te keren. In het centrum worden ze geholpen bij hun terugkeer. 

Het huidige beleid is gebaseerd op de Vreemdelingenwet van Paars. En het asiel- en uitzetbeleid van minister Verdonk is bovendien door een democratische meerderheid in de Tweede Kamer vastgesteld. Of telt dat bij een CDA-VVD-D66-kabinet niet? De redenen waarom de vertrekcentra niet doorgaan hebben meer te maken met de zorg om het imago van de gemeente dan met de zorg om de mensen, waar zo vaak naar wordt verwezen in de discussie over asielzoekers.

Doordat gemeenten en partijen tegen vertrekcentra zijn, dragen ze er indirect aan bij dat het risico dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat terecht komen groter wordt. Om dan weer “ach en wee” te roepen, want "dat kan toch echt niet"! Dus dan moeten er maar gemeentelijke middelen beschikbaar worden gesteld om de opvang te regelen. Tegenstander zijn van vertrekcentra die de opvang regelen en daarna zelf opvang gaan regelen. Is dat krom of niet?

En dan straks zeggen dat het beleid van minister Verdonk is mislukt? Wat mij betreft is een vertrekcentrum in Leeuwarden welkom! (Vreedzaam) verzet tegen het beleid, zolang dat nog niet vastgesteld is, is natuurlijk prima, maar dat is het niet meer als het democratisch vastgestelde beleid gewoon tot uitvoering wordt gebracht, ook als je het niet met het beleid eens bent.

En dan kom ik al snel bij het Anti Discriminatie Bureau (ADB) dat een cursus vreedzaam verzet organiseerde tegen het uitzettingsbeleid van dit kabinet. Verzet tegen de politie, mensen die gewoon hun werk doen. Dat gaat echt te ver! Het ADB is daar niet voor bedoeld en krijgt daarvoor ook zeker geen subsidie. Laat ze zich richten op de échte taken. De VVD heeft het ADB altijd een warm hart toegedragen. Maar wat de VVD betreft mag het ADB door de gemeente Leeuwarden, die één van de subsidiegevers van het ADB is, gerust aangesproken worden op deze activiteit. Dat is dus wat anders dan meteen de subsidie in willen trekken.

Trouwens toch raar dat toen Ramzy el Aridi namens de VVD dit onlangs (19 april 2004) al noemde in de gemeenteraad van  Leeuwarden er van geen enkele partij een reactie kwam. Toen werd er een beetje lacherig en besmuikt over gedaan. Blijkbaar paste dat toen niet in het straatje van het CDA Leeuwarden, dat later zo hard op de trom sloeg over dit onderwerp!

Aukje de Vries