Geen onduidelijkheid over motie OZB!

Tijdens de raadsbehandeling van de Kaderbrief zijn er door de raad richtinggevende uitspraken gedaan over de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Volgens mij was de VVD-motie hierover overduidelijk. Gelet op sommige reacties, leek er tijdens de vergadering toch enige onduidelijkheid te zijn. Ik vraag me af of die motie nu echt zo onduidelijk was of dat het een kwestie van niet willen snappen was/is. Want een meerderheid van de raad heeft uitgesproken dat alles in het werk gesteld moet worden om de OZB niet te verhogen. Daar is geen woord Spaans bij. 

Wat is de enige juiste statistische interpretatie van de feiten en uitspraken die in de raad zijn gedaan?! De meerderheid van de raad wil deels 0% (waaronder LLP) en deels eventueel maximaal 1% (waaronder CDA) verhoging van de OZB bovenop op de inflatiecorrectie. Dat wil statistisch dus zeggen dat de meerderheid zeker geen OZB-stijging hoger dan 1% wil. Dat lijkt mij heel erg duidelijk. Maar misschien is een lesje statistiek toch geen weggegooid geld! Overigens hebben de partijen die de VVD-motie niet gesteund hebben (PvdA en PAL/GL), ook nog eens aangegeven dat zij liever geen lastenverzwaring c.q. OZB-stijging willen, maar als er echt niet aan te ontkomen is, dan moet het maar ... Ook al niet overenthousiast dus. De mening van de raad is volgens mij dan ook glashelder!

Aukje de Vries