Onderzoek Blauw Wit '34

"PvdA en VVD: beperk enquête Blauw Wit '34" kopte de Leeuwarder Courant afgelopen zaterdag. Dat kan een verkeerde indruk wekken. De VVD wil de PvdA-motie uitvoeren, zoals is afgesproken. In de gemeenteraad heeft de VVD gezegd: "Ook de VVD-fractie heeft heel duidelijk gezegd dat als het gaat om er zelf lering uit te trekken en het er ook om gaat kritisch naar de raad te kijken, wij het een positieve motie vinden. Op die wijze kunnen wij hem dan ook steunen." En daar staan wij nog steeds achter!

Als er vervolgens een onderzoeksvoorstel ligt dat, volgens de VVD, toch wat een andere kant op lijkt te gaan dan de aangenomen motie, dan is het niet zo vreemd dat de VVD daar kanttekeningen bij plaatst?! Blijkbaar houdt het feit dat je een motie hebt gesteund volgens CDA-raadslid Thea Koster in (gelet op de uitlatingen op haar weblog) dat je vervolgens niet meer kritisch kan zijn over de uitvoering daarvan.

En dat heeft dus niets te maken met eigen wethouders, zoals het CDA suggereert. Misschien zegt het feit dat men daaraan direct denkt meer over het CDA zelf. Als er één partij in de gemeenteraad gedurende het gehele traject (vanaf de intentieverklaring met FCDF) rondom de verplaatsing van Blauw Wit ’34 kritisch is geweest dan is het wel de VVD geweest.

Als VVD hebben wij aangegeven wat volgens ons de beste werkwijze voor het onderzoek met betrekking tot de verplaatsing van deze zaterdagclub lijkt te zijn. Namelijk dat eerst alle objectieve feiten (dus niet slechts de helft, zoals het CDA impliceert) op een rijtje worden gezet door een externe partij (op basis van stukken, verslagen, etc.). En dat dan bekeken wordt of en zo ja welke lacunes er nog zijn om een goede rapportage te maken, om vervolgens de te interviewen personen gericht te selecteren en gericht te interviewen. Dan krijg je volgens de VVD het beste resultaat.

De bedoeling van de PvdA-motie was om een onderzoek te doen (er is door de partijen, óók het CDA, niet gekozen voor het uitgebreidere enquêterecht) om als gemeenteraad te leren van het proces en de procedure. Dat het CDA daar nu een geheel eigen draai aan geeft, ach, dat verbaast mij niets. 

Wordt vervolgd op 30 juni 2004!

Aukje de Vries