Krokodillentranen

Eind oktober stelde de PvdA Leeuwarden vragen naar aanleiding van een onderzoek van MKB Noord naar de MKB-vriendelijkheid van gemeenten in Noord-Nederland. Er zijn 68 Noord-Nederlandse gemeenten beoordeeld, Leeuwarden scoorde daarin de 65e plaats. Op z’n zachtst gezegd niet echt goed. De PvdA-fractie wil dat het college actie onderneemt om het ondernemersklimaat in Leeuwarden te verbeteren, zodat Leeuwarden een volgende keer niet meer als een MKB-onvriendelijke stad naar voren komt.

Waar ik nu echter razend benieuwd naar ben is wat de PvdA Leeuwarden daar nu zelf in het verleden aan heeft bijgedragen? En welke consequenties dit in de toekomst gaat hebben voor de standpunten van de PvdA!

In het onderzoek van MKB Noord is de rangorde van gemeenten gebaseerd op de volgende scores:


  1. tevredenheid ondernemers in gemeente zelf

  2. het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente

  3. communicatie en beleid met betrekking tot MKB

  4. lasten (gebaseerd op de OZB)

Het maximum is elke keer 100. De score van Leeuwarden op de verschillende items was (gemiddeld 57,82):


  1. 82

  2. 26

  3. 90

  4. 0

Gelukkig zijn de eigen ondernemers in de gemeente zelf nog redelijk tevreden. Maar Leeuwarden scoort dus slecht bij het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente (en dat kan gevolgen hebben voor of bedrijven Leeuwarden al dan niet als potentiële vestigingsplaats willen zien), maar vooral bij de lokale lasten.

Wat zijn nu belangrijke zaken als het gaat om het beeld dat ondernemers van een plaats hebben? Dat zijn toch vooral de bereikbaarheid, parkeren, lokale lasten, veiligheid, overheidsoptreden, etc. Nee, ik zal het hier nu niet weer uitgebreid gaan hebben over hoe de gemeente en de raad met het parkeren omgaat in de stad (de keuze voor avond parkeren en voor "Anton Pieck" in plaats van een paar extra parkeerplaatsen, zoals eerder afgesproken). Dat soort zaken bepalen echter wel het beeld dat ondernemers van een stad hebben. Datzelfde geld voor alle perikelen rondom de herinrichting van de binnenstad, en de consequenties die dat voor ondernemers heeft. Raadsleden die vervolgens dan nog gaan roepen "ondernemers in Leeuwarden klagen te veel", maken het er ook al niet veel beter op. Maar het slechtst scoort Leeuwarden toch wel als het gaat om de lasten voor het bedrijfsleven.

Misschien dat het beeld van Leeuwarden bij de lokale lasten iets positiever moet zijn, want in Leeuwarden zitten de rioolrechten in het OZB-tarief verdisconteerd. Dat zal misschien enkele plaatsen schelen. De negatieve score van Leeuwarden wordt vooral bepaald door de tariefsdifferentiatie of het tijdvakpercentage (dat is de bandbreedte waarbinnen gemeenten tarieven voor woningen en niet-woningen verschillend mogen vaststellen). Enige jaren geleden was er de welbekende OZB-crisis in Leeuwarden. Met een te optimistische raming van belastinginkomsten heeft de gemeente zich toen vergaloppeerd. Om deze miljoenenblunder recht te breien, is er toen voor gekozen om het prijskaartje hiervoor bij de ondernemers neer te leggen. Het tijdvakpercentage is verhoogd van 1,17 naar 1,53. In Friesland hebben 15 van de 31 gemeenten een percentage hoger van 25%, in Friesland is Leeuwarden met 53% de hoogste. En het is ook één van de hoogste percentages in Nederland. Mede als gevolg hiervan is de OZB voor bedrijven in Leeuwarden in de periode 2001 – 2004 met maar liefst 47,2% gestegen! Ik ben benieuwd wat de plaats van Leeuwarden in het onderzoek zou zijn als er destijds niet voor gekozen was het tijdvakpercentage op deze wijze aan te passen.

De gemeenteraad van Leeuwarden blinkt dus niet altijd uit door het nemen van beslissingen ten gunste van ondernemers. Op zich prima, dat is een keuze die je kan maken, maar ga dan nu geen krokodillentranen huilen!

Aukje de Vries (16 november 2004)