Gefrustreerd

Gefrustreerd … dat voelde ik me, nadat ik vorige week de toegestuurde nieuwe overeenkomst had bekeken, die door de gemeente Leeuwarden is afgesloten met de BV Sport. Deze overeenkomst heeft inmiddels wél de goedkeuring van de inspecteur van de Belastingdienst district Noord (in tegenstelling tot de vorige overeenkomst). Dat wil zeggen dat de BV Sport op basis van deze overeenkomst géén BTW hoeft te betalen aan de belastingdienst. Dat is natuurlijk mooi!

Maar ten aanzien van de subsidie voor de jaren 1999 tot en met 2004, die is verstrekt op basis van de oude overeenkomst, loopt nog een juridische procedure over het al dan niet betalen van BTW door de BV Sport over de door de gemeente verstrekte subsidie.

De laatste procedure hierover heeft de BV Sport verloren. Er rest nu alleen nog maar een hoger beroep, en als dit ook weer wordt verloren, dan moet er alsnog ruim € 5 miljoen aan BTW worden betaald. Eigenlijk moet de BV Sport dat doen, maar die kan dat natuurlijk simpelweg niet. De gemeente Leeuwarden heeft in een brief van 15 april 2002 bovendien in feite al aangegeven dat het haar probleem is ("een onopgelost probleem van het verzelfstandigingsproces"), én het college heeft inmiddels een bedrag van € 5 miljoen gereserveerd voor het geval dat ...

Waarom voel ik me gefrustreerd?

Gefrustreerd, vanwege de beperkte verschillen die tussen de oorspronkelijke overeenkomst en de nieuwe overeenkomst zitten. Ik heb nu de beide overeenkomsten naast elkaar kunnen leggen. Ik wist dat de verschillen niet groot zouden zijn, maar dat ze zo klein waren?! Het woord "prestatie-overeenkomst" is veranderd in "activiteitenplan" en het woord "opdracht" in "doelstelling vennootschap". Hier en daar is nog het een en ander geactualiseerd, maar dat was het dat dan ook. En wat gaan die paar woordjes de gemeente Leeuwarden straks kosten? Ruim € 5 miljoen! Of populistisch gezegd: € 2,5 miljoen per woord!

Gefrustreerd, omdat het college ruim 4 jaar lang heeft volgehouden dat ze gelijk had, en dus verder niks hoefde te worden gedaan. Het college maakte zich alleen maar druk over hoe we ons gelijk konden bewerkstelligen. Er werden ondertussen geen hersteloperaties uitgevoerd, of zelfs maar overwogen. Alle tijd en energie werd gestoken in het onderbouwen van de richting die was gekozen. Het leek wel of men zich niet eens kon voorstellen, dat er een andere uitkomst zou zijn dan men had gehoopt/verwacht of dan men vond dat rechtvaardig was.

Gefrustreerd, omdat het college regelmatig heeft aangegeven dat van de zijde van de gemeenteraad geen kanttekeningen zijn geplaatst bij de voorgestane aanpak. Dat is gewoon niet waar. Het enige dat het college richting de raad steeds maar weer heeft aangegeven dat het wel goed zou komen, dat Leeuwarden gelijk zou krijgen in de juridische procedure, dat het echt niet nodig was te repareren.

Gefrustreerd, omdat in de gemeenteraad eigenlijk alleen de PvdA en de VVD serieus werk hebben gemaakt van het onderwerp. Er waren zelfs partijen die de discussie over het onderwerp eigenlijk maar geneuzel vonden. Geneuzel over € 5 miljoen. Dat begrijp ik dus gewoon niet.

Gefrustreerd, omdat "duimen" het enige is dat je als raadslid nu eigenlijk nog kan doen. Duimen dat er een voor Leeuwarden positieve beslissing komt in de nog lopende juridische procedure!

Aukje de Vries (9 mei 2005)