PvdA koketteert met armoede (Te Gast in LC)

In haar Te Gast van 4 januari haalt de Leeuwarder PvdA-fractievoorzitter Amerins Dikken een oude truc uit: ze dicht de VVD ten onrechte bepaalde standpunten toe over armoede, om daar vervolgens de vloer mee aan te vegen. Zo schiet de discussie niet op.

Dikken gaat grof de fout in als ze mij verwijt dat ik armoede een keuze vind. Dat soort opvattingen laat ik mij niet in de mond leggen. Armoede is geen keuze. Wél een keuze is wat je met je geld doet. mensen hebben daar een eigen verantwoordelijkheid in. Wat mij betreft mag iedereen zijn zorgtoeslag de lucht in schieten met nieuwjaar, maar kom daarna niet bij de overheid klagen dat je de zorgverzekering of ziektekosten niet kan betalen.

Dikken vervolgt dat er volgens de VVD geen armoedeprobleem is. Nu breekt mijn klomp. De VVD noemt man en paard juist omdat er een probleem is! In mijn betwiste webcolumn schreef ik dat de werkloosheid de afgelopen jaren is gestegen. ,,Dan is het logisch dat er meer lage inkomens komen. Is dat acceptabel? Nee, natuurlijk niet.” Blijkbaar wil de PvdA graag iets anders lezen. Nog steeds ziet de PvdA mensen met een laag inkomen te veel als slachtoffer. De geheide oplossing bestaat uit douceurtjes voor alle lage inkomens. Deze staan fundamentele hervormingen in de weg. Zo blijft het onaantrekkelijk om weer een baan aan te nemen. 

De VVD vindt het belangrijk het probleem in perspectief te plaatsen. Is de armoede nu zoveel groter dan vroeger? In 2005 had 10,5% van de mensen een laag inkomen. Dat is natuurlijk niet niks, maar het is aanzienlijk minder dan vóór 1998, toen gemiddeld zo’n 15% van de huishoudens moest rondkomen van een laag inkomen. In de afgelopen periode nam ook het aantal huishoudens dat langdurig (vier jaar of meer) afhankelijk is van een laag inkomen sterk af; van 7% in 1995 tot iets meer dan 3% in 2003. Dat zijn belangrijke gegevens, waarvoor ook de PvdA de ogen niet mag sluiten.

Dikken slaat zichzelf en haar partij op de borst met de mededeling dat de PvdA landelijk € 25 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor schuldhulpverlening. Applaus voor een sigaar uit eigen doos. Die € 25 miljoen is allesbehalve extra geld; het is geld uit het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Geld dat je ook in kon zetten om mensen aan een baan te helpen. Door de betuttelende afroomactie van de landelijke PvdA wordt een budget gekort, waar Leeuwarden net een miljoenenkorting op heeft gehad. Ondoordachte symboolpolitiek. 

De VVD steunt liever oplossingen die werkelijk zoden aan de dijk zetten. Zoals het aan banden leggen van de maximumrente op consumptief krediet. Dit was 21% en wordt in 2006 verlaagd naar 16%. Hierdoor kunnen verkapte kredietinstellingen als postorderbedrijven hun risico’s minder op hun klanten afwentelen: zij zullen minima minder gemakkelijk leningen met woekerrentes verstrekken. Dit voorkomt schulden! Dat helpt echt. Met dank aan de minister van financiën, Gerrit Zalm. Een maatregel als deze voorkomt ellende en is veel effectiever dan het optuigen van een zwaar gesubsidieerde zieligheidsindustrie, nádat mensen in de problemen zijn gekomen. 

Op verongelijkte toon stelt Dikken verder dat het gemiddelde inkomen in Leeuwarden 10% lager is dan in de rest van het land. Dank je de koekoek, wat is hiervan nu eigenlijk de oorzaak? Tijdens tientallen jaren socialistisch bewind heeft Leeuwarden overwegend goedkope woningen gebouwd. Kopers in het midden- en hogere segment werden massaal de stad uit gejaagd. Gevolg: veel lage inkomens in Leeuwarden, en dus een grotere problematiek. Dikken huilt krokodillentranen en loopt weg voor het eigen PvdA-beleid in de afgelopen decennia.

Gênant wordt het als Dikken de VVD in Leeuwarden een te grote vinger in de pap toedicht. Was het maar waar! In de gemeenteraad heeft de VVD 5 zetels, de PvdA 10 en er is een flinke linkse meerderheid in Leeuwarden. Wie kan nou wat bepalen? Des te merkwaardiger is het als Dikken afstand neemt van het sociale beleid in de afgelopen vier jaar. De PvdA heeft dit beleid altijd en voluit gesteund.

Tot slot, de VVD Leeuwarden weet heel goed dat het moeilijk is om rond te komen van een uitkering. Juist daarom is het belangrijk dat mensen die geen zicht meer hebben op werk betrokken blijven bij de maatschappij. Wat mij betreft krijgen zij ook wat extra’s, een goed vangnet. Maar wie kan werken, handen uit de mouwen, zonder vrijblijvendheid!

Aukje de Vries - 11 januari 2006