Nieuw Zaailand: niet alleen wat kost het, maar ook wat levert het op

Als voorbode op het referendum is de publieke discussie rondom het nieuw zaailand nu toch eindelijk een beetje los te komen. Alhoewel ik toch sterk de indruk heb dat het slechts een kleine groep (vooral professionals) is die zich erg druk. Hopelijk gaan alle Leeuwarders wel stemmen op woensdag 24 mei a.s..

De focus in de discussie vind ik echter volstrekt eenzijdig gericht. Het gaat over het legaat. Het gaat over de panden aan Tweebaksmarkt. Het gaat er om wat het allemaal wel niet kost. Het gaat erom of het mooi of lelijk is. In feite zijn de laatste subjectieve begrippen.

Want wat is mooi? Architecten en stedenbouwkundigen komen met volstrekt verschillende visies als het gaat om Nieuw Zaailand. De één vindt symmetrisch perfect, de ander vindt asymmetrisch spannend. Over één ding is eigenlijk iedereen het wel eens, het huidige plein is gewoon niks!

En wat is duur? Dan gaat het er natuurlijk om wat je ervoor terug krijgt. Als je € 100 moet betalen voor een zak drop dan is dat duur, maar als je € 100 moet betalen voor een auto, dan is het geen geld. Het gaat erom dat je waar krijgt voor je geld.

Wat levert het project Nieuw Zaailand op?

Meer bezoekers en meer bestedingen in de binnenstad. Geschat wordt dat het aantal bezoekers aan het kernwinkelgebied van Leeuwarden zal stijgen van 172.000 per week naar 220.000 per week. Bij een toename van het winkelvloeroppervlak van 7.000 vierkante meter, levert dit een bedrag van € 26 en 31 miljoen extra bestedingen in de binnenstad op (bron: BRO – 25 mei 2005).

Daarnaast is streeft het Fries Museum naar een toename van het bezoekersaantal met 45.000. En natuurlijk zal men daar het nodige voor moeten doen, als het gaat om tentoonstellingen en activiteiten moet een forse extra inspanning worden geleverd, maar toch. De ervaring in Groningen leert dat een bezoeker per bezoek ongeveer € 46,-- besteedt (bron: onderzoek Groninger Museum – 1 juli 2005).

En meer bezoekers en meer bestedingen zijn natuurlijk geen doel op zich, maar dit vertaalt zich in werkgelegenheid. De schatting daarvan komt uit op zo’n 130 arbeidsplaatsen. En ook nog eens in een segment dat redelijk goed aansluit bij het werklozenbestand, voor lager opgeleiden. En dat is niet niks in een stad met ongeveer 16% werkloosheid! Daar hoor je de tegenstanders nooit over!

De binnenstad krijgt er ook grote winkelruimtes bij, ook daarnaar is grote vraag. Sommige winkelketens komen daarom niet naar Leeuwarden. En dat is niet goed, want de aantrekkelijkheid als winkelcentrum is daardoor minder.

Daarnaast krijgen we nog een vernieuwde parkeergarage op met extra parkeerplaatsen (ongeveer 100 extra, en die hebben we dringend nodig in Leeuwarden), extra woningen in hartje centrum en een compleet nieuw plein.

Als mensen woensdag gaan stemmen, moeten ze volgens mij deze argumenten óók mee laten wegen in hun beslissing. Dus niet alleen mooi of lelijk of wat het kost. Kijk ook naar wat het project Leeuwarden oplevert!

Aukje de Vries – mei 2006