Kernenergie: duurzame energie

Met alle stortbuien van de afgelopen weken wordt al weer snel gezegd dat dit een gevolg is van de klimaatverandering door het zogenaamde broeikaseffect. Blijkbaar helpen alle leuke projectjes en prijsvragen niet om de CO2-uitstoot voldoende te reduceren?!

Daarvoor moet je echt toe naar meer duurzame energie. En wat mij betreft hoort kernenergie daar zeker bij. Nederland zou meer van haar energievoorziening uit kernenergie moeten gaan halen.

Het rare is dat juist milieubewegingen die zeggen iets aan het broeikaseffect te willen doen, vaak te hoop lopen tegen aangedragen alternatieven op energiegebied. Het is vaak de milieubeweging die tegen het plaatsen van windmolens is, vanwege de aantasting van het landschap. Het is de milieubeweging die tegen de bouw van nieuwe kerncentrales is, vanwege het gevaar en het afval. Maar met alleen zonne-energie of witte stroom (uit water) redden we het niet in Nederland. Zeker niet als we volledig niet  afhankelijk willen zijn van het buitenland voor onze energievoorziening. Deze zijn vaak erg onzeker, denk maar aan het Russische gas of de Iraakse olie, en komen vaak uit landen die soms niet zo’n beste reputatie hebben. En aardolie/-gas of kolen gestookte centrale zijn zeer milieu-onvriendelijk.

In december 2005 gaf ook Lubbers al aan kernenergie als duurzaam te beschouwen:

'In de eerste plaats is kernenergie veel veiliger geworden. Er is op dat gebied een grote vooruitgang geboekt. Er komen nu reactoren van een nieuwe generatie aan die, zoals dat heet, intrinsiek veilig zijn. Dat betekent dat er door menselijke factoren geen rampen meer kunnen ontstaan. Ook op het terrein van het kernafval is er veel progressie. 'We slagen erin om steeds meer van het kernafval te recyclen. Daardoor hoeft er minder te worden opgeslagen.' Ook kan dat afval tegenwoordig, zoals in de bunker van Covra in Borssele, minstens een jaar of honderd veilig worden bewaard. 'In de jaren zeventig doken er nog wel eens vaatjes met radioactief afval in de Noordzee op. Die tijd is voorbij. De Covra toont aan dat we tegenwoordig beschaafd met kernafval omgaan, binnen een gesloten systeem. Ik ben er zelf wezen kijken. Werkelijk een heel goed systeem.' Daarom verdient kernenergie tegenwoordig langzaam maar zeker het predikaat 'duurzaam'.

Misschien kan je vliegen wel een beetje vergelijken met kernenergie. Op de één of andere manier is iedereen er toch een beetje bang voor, zonder reden, want de veiligheid is juist groot!

En Nederland heeft natuurlijk behoorlijk boter op haar hoofd. Weliswaar hebben wij in Nederland maar één kerncentrale (die in Borssele). Maar wij importeren als Nederland ook behoorlijk wat energie uit het buitenland. Daaronder is óók kernenergie. En wel zo’n hoeveelheid dat het maar liefst goed is voor bijna 2 kerncentrales à la Borssele in het buitenland (Greenpeace, 2001). Zou dat nou die groene energie zijn die zoveel elektriciteitsbedrijven ons beloven?

Momenteel bedraagt de bijdrage van kernenergie in de elektriciteitsvoorziening mondiaal 17%, in West-Europa 35% en in Nederland 6% (met de import erbij circa 14%). Is de rest van de wereld of Europa dan gek? Per land treden wel verschillen op: landen met percentages tussen 40 en 80% zijn Frankrijk, België, Zweden en Zwitserland, terwijl voor de VS, Japan, Duitsland en Engeland het aandeel tussen de 20 en 40% ligt. Zijn deze landen gek? Zijn dit allemaal landen die het niet zo nauw nemen met de veiligheid en het milieu? Volgens mij niet!

Alle opties als het gaat om energie hebben nadelen, maar de nadelen van kernenergie (kernafval, eindigheid van uraniumvoorraden) zijn wat mij betreft minder groot dan die van de alternatieven.

Ik hoop dat het nieuwe kabinet met een volwassen energiebeleid aan de slag gaat en ervoor kiest om één of meerdere nieuwe kerncentrales in Nederland te realiseren, naast andere alternatieven.

Aukje de Vries - augustus 2006