Stemadvies

De FNV geeft geen stemadvies! Dat zegt ze duidelijk op haar website www.fnvkiestpartij.nl Het klinkt redelijk, maar de naam van de website dekt meer de lading. Als je zegt dat je partij kiest, dan kies je partij, ook al noem je het geen stemadvies. Na zeperds in de jaren 80 met stemadviezen voor de PvdA heeft men blijkbaar geleerd. Zeggen dat je geen stemadvies geeft, maar het ondertussen wel doen.

Wat staat er op de website: “De maatregelen die Balkenende de afgelopen vier jaar over ons uit heeft gestort leveren een balans op die erg zuur is. Dit kabinet heeft vooral klappen uitgedeeld aan mensen die het al niet breed hebben. Juist daardoor is de kloof tussen arm en rijk groter geworden. Bovendien zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen toegenomen. Die kloof moet door een volgend kabinet gedicht worden. … … U kunt onze balans van vier jaar Balkenende downloaden als PDF-file. Wij hopen en verwachten dat u met de informatie op deze website een afgewogen keuze kunt maken in het stemhokje.”

Okay, er wordt niet letterlijk gezegd, stem geen CDA of VVD, maar het staat er natuurlijk feitelijk wel. Ik ben tegenstander van het geven van een stemadvies door dit soort organisaties. Dat geldt trouwens niet alleen voor vakbonden, maar ook net zo goed voor werkgeversorganisaties

Want andersom gebeurt het ook. Toen de VNO-NCW West - voorzitter begin dit jaar een nieuwjaarstoespraak hield en daar zei dat ze niet moesten denken aan een linkse regering van PvdA, SP en Groenlinks, stond de PvdA in de gemeente Den Haag en de Provinciale Staten van Zuid-Holland op haar achterste benen. Ze vonden zelfs dat de woorden teruggenomen moesten worden. Ik heb diezelfde PvdA daar trouwens nog niet gehoord over de actie “FNV kiest partij”.

Het feit dat je bijvoorbeeld lid bent van een vakbond, wil niet zeggen dat je persé tegen sommige partijen of hun beleid zou moeten zijn. Je wilt als vakbondslid toch gewoon dat ze jouw belangen behartigen richting de werkgevers? Laat vakbonden zich beperken tot hun kerntaak, en zich niet mengen in allerlei wereldvreemde items en in de verkiezingen.

In een eerdere column zei ik al dat de vakbonden een onevenredig grote invloed op zeer uiteenlopende onderwerpen in Nederland hebben: op de arbeidsvoorwaarden, de uitkeringen, de financiering van de gezondheidszorg, het lastenniveau, eigenlijk op het hele Nederlandse overheidsbeleid, tot en met ontwikkelingshulp en milieubeleid toe. Het lijkt wel een tweede democratie, de polderdemocratie, waar overigens niet de meerderheid bepaalt wat er gebeurt. Waarom moet een vakbond bijvoorbeeld iets vinden van de hypotheekrenteaftrek of overdrachtsbelasting?

Nogmaals wat mij betreft geldt dat net zo goed voor de werkgevers, ook die moeten zich tot hun kerntaken beperken. Een stemadvies van werknemers- of werkgeversorganisaties voegt volgens mij gewoon ook helemaal niets toe! Het stoot alleen maar mensen af die lid zijn van zo’n organisatie en zich niet kunnen vinden in het stemadvies. Deze organisaties moeten alleen doen waar de leden ze contributie voor betalen!

Aukje de Vries – oktober 2006