"Gelijke behandeling"

GELIJKE BEHANDELING
De afgelopen tijd was er behoorlijk wat commotie rondom de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Met als voorlopig slotakkoord dat de landelijke VVD pleit voor een drastische maatregel als het afschaffen van de commissie.


Allereerst was er in oktober 2006 de zaak dat de CGB oordeelde dat de gemeente Rotterdam ten onrechte de 31-jarige man, die klantmanager bij de Sociale Dienst wilde worden, had afgewezen vanwege diens orthodox islamitische kleedstijl en zijn weigering om vrouwen een hand te geven. De gemeente Rotterdam krijgt dus ongelijk van de CGB, de gemeente blijft overigens bij de afwijzing van de sollicitant ondanks het oordeel van de CGB.


Volgens de CGB is de gemeente niet nagegaan of er andere respectvolle manier van begroeten mogelijk zijn. Dé respectvolle manier van begroeten in Nederland is elkaar een hand geven. Het is toch te gek voor woorden dat een gemeente zou moeten zoeken naar andere manieren?!


Trouwens hoezo gelijke behandeling? Het idee van geen handen geven komt voort uit het feit dat een man een vrouw geen hand zou mogen geven vanuit het islamitische geloof. Dat is pas een ongelijke behandeling. Dat iemand vervolgens aangeeft dat hij/zij niemand een hand wil geven, is natuurlijk gezocht. Dat wordt gezegd om te ontkomen aan het verwijt van discriminatie van vrouwen. Gelijke behandeling is voor de commissie een relatief begrip. Godsdienstvrijheid is blijkbaar belangrijker dan de gelijkheid van man en vrouw. Want wat er achter de actie zit is discriminatie van vrouwen. Iemand mag vanuit geloofsovertuiging een vrouw te allen tijde geen hand willen geven, dat is wat de commissie feitelijk zegt!


Hetzelfde herhaalt zich trouwens in november 2006, het is dus geen incident. Een islamitische docente mag weigeren mannelijke leerlingen de hand te schudden, volgens de CGB. Een docente van het Utrecht Vader Rijn College (vmbo) besloot met ingang van het nieuwe schooljaar om geloofsredenen mannen en mannelijke leerlingen niet meer de hand te schudden. Ook hier gaf de docente aan mannen en vrouwen op gelijke wijze te zullen begroeten.


De school zette haar eerst op non-actief en schorste haar later. Ook hier geeft de CGB aan dat hoewel van respectvolle omgangsvormen het geven van een hand wellicht het meest gangbare voorbeeld is, er ook andere vormen van begroeten denkbaar zijn. Wat dan? Moeten we soms gaan neuzen zoals de eskimo’s en maori’s of buigen zoals de Japanners?


De CGB doet met dit soort uitspraken overigens ook het overgrote deel van de moslims in Nederland te kort. Zij hebben geen problemen met de normale Nederlandse omgangsvormen, zoals het schudden van een hand, van een man of van een vrouw.


En misschien zou iemand er nog wel voor mogen kiezen om vanuit geloofsovertuiging vrouwen geen hand te willen geven, maar dan moet je ook de consequenties aanvaarden, namelijk dat het gevolgen heeft voor het feit of je een baan kan krijgen of houden, en dat je dus niet op een normale manier aan de Nederlandse maatschappij kan deelnemen. Ook al zou ik dat heel onverstandig vinden.


De Commissie Gelijke Behandeling zegt onafhankelijk te zijn. Maar is dat ook zo? Volgens een inventarisatie van Elsevier heeft het merendeel van de leden een links gekleurde achtergrond in vluchtelingenorganisaties, mensenrechtenactivisme of asieladvocatuur.


Opheffen van de commissie gelijke behandeling is een optie. Maar wellicht is het ook een optie dat bij de benoemingen van de leden van de commissie gelijke behandeling achtergrond en politieke kleur wel degelijk een rol van betekenis gaan spelen. Zodat het een evenwichtig samengestelde commissie wordt, die een afspiegeling van de samenleving is en die daardoor echt onafhankelijk kan adviseren. Bart Jan Spruyt opperde in het blad Binnenlands Bestuur ook nog dat er een lijstje moet komen van waarden en omgangsvormen die wij in Nederland niet ter discussie willen stellen. En als al dit soort kunstgrepen niet blijkt te werken of te kunnen, dan mag wat mij betreft de rechter gewoon weer beslissen over dit soort zaken.


Zo omstreden als de Commissie Gelijke Behandeling nu is, houdt in dat ze in ieder geval niet zonder meer door kan gaan zoals in het verleden. De CGB heeft dan weinig draagvlak, en de waarde van de adviezen is dan minimaal. En dat verdient een belangrijke zaak als gelijke behandeling niet!


Aukje de Vries – november 2006