Slim aanbesteden loont!

De gemeente Leeuwarden is op dit moment verwikkeld in een juridische strijd over de aanbesteding van de afvalinzameling in Leeuwarden. De bedrijven Sita en Van Gansewinkel hebben namelijk een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de situatie in Leeuwarden. Deze bedrijven willen simpelweg dat er aanbesteed wordt in Leeuwarden, niets meer en niets minder. Dat is in het verleden namelijk niet gebeurd, met het afstoten van de gemeentelijke reiniging zijn of schijnen er afspraken te zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking op dit punt.  

Leeuwarden neemt nu deel in Omrin en is op dit moment in feite met handen en voeten gebonden aan deze semi-overheidsdienst, terwijl ze maar heel weinig invloed heeft op de prijzen die in rekening worden gebracht. Leeuwarden is duur, te duur, dat bleek wel uit een recent onderzoek naar de afvalstoffenheffing.

De gemeente Leeuwarden betaalt ruim € 1 miljoen meer voor de verwerking van afval in vergelijking met Venlo en Alkmaar. En Leeuwarden betaalt € 3 miljoen voor de afvalinzameling, terwijl Venlo € 1,4 miljoen betaalt. En Venlo en Alkmaar zijn goed vergelijkbare steden, daarop zijn ze juist geselecteerd in het onderzoek.

En kijk dan eens naar een recente ontwikkeling buiten Leeuwarden. “Aanbesteding afval kassa voor Limburg” meldde het Financieel Dagblad op 6 december jl.. In 2009 gaan de Limburgers in 47 gemeenten straks € 25,-- minder betalen voor de verwerking van hun afval, terwijl saillant genoeg hetzelfde bedrijf (Essent Milieu) het afval blijft ophalen. De Limburgse gemeenten betalen straks € 10 miljoen per jaar minder, ofwel een korting van zo’n 20%! En in het nieuwe contract is ook nog eens vastgelegd dat de kosten de komende 5 jaar niet stijgen terwijl het afval in de komende jaren grotendeels per trein vervoerd zal worden. Randvoorwaarden die er eerder niet waren.

De kosten van gft-afval dalen het meest van ruim € 80 per ton naar € 48 per ton, het gewone afval gaat naar € 119 per ton, terwijl dat nu nog € 137 per ton is. Al met al behoorlijke verschillen. Even een simpele vergelijking, Leeuwarden betaalt op dit moment (2006) een bedrag van € 144,80 per ton gewoon of restafval. In Limburg betalen ze nu dus ook al minder dan in Friesland, en straks nog veel minder.

 

En hoe hebben ze dat daar in Limburg gedaan? Simpelweg door slim aan te besteden!

En wat doet Leeuwarden ondertussen? Die knokt een juridisch gevecht uit met de bedrijven Sita en Van Gansewinkel, om maar niet te hoeven aanbesteden, om de monopolist Omrin van dienst te zijn, om maar solidair te zijn. Terwijl een gemeente als Smallingerland gewoon uit Omrin stapt, en ervoor zorgt dat haar burgers minder betalen. Ondertussen gebruikt Omrin de vruchten van de Friese solidariteit met de bijbehorende hoge tarieven om buiten de provincie lager in te kunnen schrijven. Een voorbeeld, voor de afvalverwerking bij Omrin betalen de Friese gemeenten € 114,80 per ton restafval, enkele gemeenten op de Veluwe betalen bij Omrin slechts € 86,-- per ton.

Leeuwarden heeft de laatste jaren wel ervaring opgedaan met alternatieve vormen van aanbestedingen. Dat heeft miljoenen voordeel opgeleverd bij de bouw van het zwembad Kalverdijkje en de parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Nadat de wijze van aanbesteden van het zwembad door een VVD-motie in de gemeenteraad was afgedwongen, is het dagelijks bestuur en het ambtelijk apparaat, enthousiast geraakt over de mogelijkheden en de financiële voordelen die creatief aanbesteden bieden.

Het blijkt gewoon, aanbesteding loont! Laat Leeuwarden nu ook eens haar oogkleppen afzetten en gewoon onderzoeken wat de mogelijkheden van aanbesteding van de afvalinzameling en afvalverwerking in Leeuwarden zijn en wat het kan opleveren. Want het uiteindelijke doel is  minder kosten voor de burgers door een lagere afvalstoffenheffing. Daar draait het allemaal om!

Aukje de Vries – december 2006