Onduidelijkheid over trouwambtenaren moet stoppen (Te Gast in LC)

Babsen (Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand) oftewel trouwambtenaren liggen sinds de problematiek rondom trouwambtenaar Eringa in Leeuwarden zeer gevoelig. Een passage in het regeerakkoord doet de discussie weer opborrelen.

 

Wat staat er nu precies in het regeerakkoord? “Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich mee dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten er in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen.” De laatste regel is nieuw, en daar zit hem nu net de crux van het probleem.

                                                    

De coalitiepartijen wringen zich in allerlei bochten om uit te leggen dat er feitelijk niets verandert om zo de discussie te sussen, of geven er een eigen draai en invulling aan, die hen goed uitkomt en het voor hun achterban acceptabeler maakt.

 

De Leeuwarder PvdA-fractie draait zich eruit door te zeggen dat de bescherming alleen betrekking heeft op gewetensbezwaarde trouwambtenaren die voor de wetswijziging van 2001 in dienst waren. De door het CDA in de verkiezingsstrijd regelmatig van draaikonterij betichte Wouter Bos, haast zich dat te bevestigen. “Er is geen enkele druk vanuit dit coalitieakkoord om deze praktijk wettelijk te regelen”, volgens Bos.

 

Waarom staat die laatste zin er dan? Als dat echt de bedoeling was geweest, dan had dat er toch gewoon kunnen of zelfs moeten staan? Ik zou het beter vinden als de PvdA gewoon zegt: dit is eigenlijk niet wat we willen, maar we hebben het aan de onderhandelingstafel verloren (net als bij het onderzoek naar de oorlog in Irak), om te kunnen gaan regeren en als PvdA de plek op het pluche in te kunnen nemen. Dat is eerlijker en ik zou dat meer respecteren zijn dan het gedraai wat je nu ziet.

 

Landelijk wordt ook een andere uitleg gegeven aan de passage. Fractievoorzitter Slob van de Christenunie zegt dat de passage in het regeerakkoord ook geldt voor ambtenaren die in de toekomst bij gemeenten solliciteren. 

 

In het regeerakkoord staat volgens mij letterlijk dat gewetensbezwaarde ambtenaren meer ruimte krijgen en dat, als ze op gemeentelijk niveau niet gelijk krijgen, de nieuwe regering initiatieven zal ondernemen om hun positie alsnog (wettelijk) te regelen. Ik vind dat absoluut geen goede zaak! Er is geen sprake van een uitsterfbeleid voor gewetensbezwaarde ambtenaren, maar er wordt hun in het regeerakkoord een toekomstperspectief geboden, ook voor nieuwkomers!

 

Nieuwbakken PvdA-minister Plasterk blonk zondag in Buitenhof eveneens niet uit in duidelijkheid over hoe de passage nu gelezen moet worden. Op de website www.liwwadders.nl blijkt dat ook de PvdA in Leeuwarden aan het twijfelen is geslagen over de eerdere uitleg van Wouter Bos over de passage in het regeerakkoord. Althans de voorzitter van het afdelingsbestuur in Leeuwarden. De vraag is hoe de raadsfractie daar nu weer over denkt. Onduidelijkheid alom!

 

De weigerachtige ambtenaar in Leeuwarden is onderworpen aan een algemene ontslagtermijn in 2014. Wil het regeerakkoord mevrouw Eringa ook na 2014 een kans bieden? Wat is het verschil tussen nieuwe ambtenaren met gewetensbezwaren en ambtenaren die al dienst zijn? Het regeerakkoord biedt alle ruimte voor dit type interpretaties!

 

Het college van B&W van Leeuwarden interpreteert de passage in het regeerakkoord blijkbaar strikt. Zij heeft namelijk openlijk verklaard hier niet mee aan de slag te zullen gaan. Het college heeft blijkbaar besloten de passage uit het regeerakkoord niet te zullen uitvoeren. Overigens heb ik daar nooit een formeel B&W-besluit van gezien. En ook CDA-wethouder Krol, die tot nu toe altijd een minderheidsstandpunt heeft ingenomen in deze kwestie, heb ik niet gehoord over zo’n minderheidsstandpunt in dit geval.

 

Het lijkt mij goed dat de “regeringspartijen” niet alleen landelijk, maar ook op lokaal niveau op korte termijn duidelijk aangeven wat ze nu echt bedoelen en willen! Op dit moment lijkt de passage in het regeerakkoord in het hele land precies het tegenovergestelde in gang te zetten, dan werd beoogd met de passage. Zou dit nu ook voor de rest van het regeerakkoord gaan gelden?

 

Aukje de Vries – maart 2007