Regel het landelijk

Volgens de PvdA Leeuwarden moeten woningcorporaties in Leeuwarden huurders die meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan huur compenseren, in navolging van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron. Benmhammed is een enthousiast, sociaal en kundig raadslid, maar zou hij dit nou echt serieus menen? Bij de behandeling van het woonplan (juni 2008) heb ik de PvdA Leeuwarden hierover ook niet gehoord. En is dit het “pakkie an” van een woningcorporatie of een gemeente om het te stimuleren?

 

Want wat is nu eigenlijk de rol van een woningcorporatie? Moeten die nu opeens ook sociaal beleid uitvoeren? In de Vogelaar-wijken moeten alle woningcorporaties ook al fors gaan meebetalen van dit Kabinet, aan allerlei sociale en welzijnsmaatregelen van dit Kabinet. De woningcorporatie worden van alle kanten aangepakt door het Rijk. Ze moeten al overdrachtsbelasting betalen, ze zijn BTW-plichtig, ze moeten vennootschapsbelasting betalen en de huurprijzen in de sociale sector mogen maar zeer beperkt stijgen van dit Kabinet. Dan zijn corporaties inmiddels vrijwel gelijkgesteld met gewone bedrijven. En moeten ze nu daarnaast nog inkomens- en armoedebeleid gaan voeren? Wat mij betreft moeten ze sociale huurwoningen realiseren en exploiteren, dat is primair hun maatschappelijke verantwoordelijkheid! Dat ze daarnaast nog een aantal zaken doen in de woon- en leefomgeving prima, maar geen armoedebeleid!

 

En wat moet je lokaal allemaal regelen? Inkomensbeleid is een landelijk beleid, dat moet je lokaal niet willen regelen, want dan krijg je regionale/lokale verschillen. Dan zou het uitmaken waar je woont. De groepen waar het om gaat krijgen al huursubsidie, maar komen volgens de Rotterdamse woningcorporatie nog geld tekort. Het huurbeleid is nu juist bij uitstek landelijk beleid, de huurprijzen voor de sociale huurwoningen worden landelijk vastgesteld en de huursubsidiegrenzen en -bedragen worden eveneens landelijk vastgesteld door het Kabinet.

 

Dit Kabinet heeft landelijk een puinhoop gemaakt van het huurbeleid (met het beleid rondom de corporaties, het niet doorgaan van de liberalisering van de huurmarkt, het vaststellen van de huurprijzen, de huurtoeslag, etc.) en nu zouden we lokaal een nieuw soort huursubsidie moeten invoeren. Te gek voor woorden!

 

En als de PvdA Leeuwarden echt vindt dat er problemen zijn op het vlak van de huuruitgaven in relatie tot het inkomen, en dat dit Kabinet er dus feitelijk niks van bakt, laat de PvdA Leeuwarden dan landelijk gaan lobbyen! Hun partijgenoten zitten daar nu aan de knoppen en zouden dat toch gewoon moeten kunnen regelen? Het tegendeel lijkt waar, want in de koopkrachtplaatjes lijken de minima (en middeninkomens) er steeds slechter vanaf te komen met het huidige Kabinet.

 

In onze stad komt nog steeds veel armoede voor en dan geldt maar één ding, namelijk dat alle kleine beetjes helpen, volgens de PvdA. Maar waar ligt dan in vredesnaam de grens? Help je mensen hier nu echt mee, of is het slechts van de wal in de sloot? In de praktijk zal het vaak gaan om mensen op het sociaal minimum, met een uitkering. De enige oplossing lijkt altijd maar weer meer geld beschikbaar te stellen. Terwijl er, zeker in Leeuwarden, al heel veel wordt gedaan. En heel vreemd, ik hoor dan niemand meer over de armoedeval. Dat wil zeggen dat je allemaal voordeeltjes verliest op het moment dat je gaat werken (of wat meer gaat verdienen), waardoor het werken niet meer loont. Voor een paar tientjes in de maand (of minder) 36 uur of meer werken?! Dat is gewoon heel slecht. Dat geldt ook voor deze regeling. De oplossing van sommigen is dan om de grens op te trekken, waarop je nog recht hebt op dit soort extraatjes. Niet 105% van het sociaal minimum, maar 120%. Dat helpt natuurlijk niets, het probleem verschuif je dan alleen maar. Investeer het geld liever in het opleiden van mensen, werkervaring laten krijgen en aan regulier werk helpen!

Bij dit alles geldt: is het goed dat het uitmaakt hoeveel geld jouw gemeente toevallig heeft en/of bereid is te steken in armoedebeleid? Wordt het dan niet heel aantrekkelijk om in de gemeente gaan wonen met de meest royale regelingen? Is dat nu eerlijk voor diegenen die toevallig ergens anders wonen? En: what’s next? Korting op de benzineprijs voor minima, omdat het zo duur wordt en daarmee onbetaalbaar? Moeten we een oproep gaan doen aan Shell?

 

Als de PvdA Leeuwarden dit echt een probleem vindt en dit wil oplossen, laat ze dan landelijk aan de bel trekken en zorgen dat ze daar de zaken regelen (waar het hoort), en niet lokaal gaan lopen prutsen met allerlei kleine regelingen!

 

Aukje de Vries