November 2008 en de betutteling

Toen het huidige kabinet van CDA, PvdA en Christenunie aantrad waren sommige partijen bang voor betutteling. De VVD voorop, maar ook de PvdA-achterban. Iedereen bezwoer echter dat er van betutteling absoluut geen sprake zou zijn. Het tegendeel zou spoedig worden bewezen. Als ik kijk naar wat ik de afgelopen maand (!) zoal voorbij heb zien komen, dan doet iedereen bijna mee aan de betuttelingsmanie! De geest is blijkbaar uit de fles, van allerlei kanten vliegen je de meest wilde plannen om de oren!
 
Het rookverbod in de horeca is natuurlijk in de basis al betuttelend. Iemand gaat vrijwillig en bewust naar een gelegenheid waar al dan niet gerookt wordt. En een normaal volwassen mens weet wat de consequenties van roken en meeroken zijn. Iedereen kan gewoon zelf de keuze maken, de overheid hoeft dat echt niet te regelen. Je hoeft niet naar een horeca-gelegenheid waar wordt gerookt. Maar goed, daar is inmiddels genoeg over gezegd in de afgelopen tijd.
 
In het verlengde daarvan, vond ik persoonlijk het meest opzienbarende dat de Christenunie het roken in de auto wil verbieden. Ja, echt serieus! En het gaat Tweede Kamerlid Esmé Wiegman van de Christenunie helemaal niet om de “de boete of betutteling”. Nee, natuurlijk niet, ze wil roken in de auto verbieden om die arme kindertjes te beschermen. En omdat een verbod op roken in de auto in gezelschap van kinderen niet te handhaven is, dan het roken in de auto maar helemaal verbieden. What’s next? Roken thuis verbieden? De Mcdrives verbieden? Je zou namelijk eens ongezond kunnen eten in de auto met kindertjes erbij. Of eten in de auto maar helemaal verbieden, want ja, anders is dat niet te controleren?
 
En ja, het kon niet uitblijven, de coffeeshops. Altijd boeiend en voldoende stof voor oeverloze discussies. Het CDA vindt dat het Nederlandse gedoogbeleid heeft gefaald en het drugsbeleid moet snel worden herzien. Alle coffeeshops moeten sluiten van het CDA-fractievoorzitter Van Geel! Net of ze er in het verleden wel een groot voorstander van was. En hier volgt heel trouw en al heel gauw het CDA Leeuwarden met in één week tijd twee keer vragen over de drugs (legalisering wietteelt en drugsgebruik in het verkeer). What’s next? Wil het CDA ook alcohol en sigaretten verbieden? Alle kroegen sluiten, want dat zijn gebruiksruimtes?
 
En dan een wel heel rare combinatie. SGP en SP (ja, echt) strijden samen tegen de koopzondagen. De Raad van State was onlangs zeer kritisch over het kabinetsvoorstel om via wijziging van de Winkeltijdenwet het aantal koopzondagen in te perken. De SP en SGP dienden op 3 november jl. een initiatiefwetsvoorstel in dat nog verder gaat. Alleen toerisme van “structurele en uitzonderlijke aard” is nog een grond voor extra koopzondagen, de bepaling geldt alleen voor een klein gebiedje rondom de toeristische attractie en gemeenten moeten bovendien het ministerie van EZ vragen om gebruik te mogen maken van de toerismebepaling.
 
Ook in Leeuwarden kwam er een lokale tegenhanger. De Christenunie, toch niet een groot voorstander van koopzondagen, doet een onderzoek onder ondernemers naar het draagvlak. 60% van de winkeliers is tegen de koopzondagen, 56% van de winkelier wil het aantal koopzondagen graag verminderen (naar bijvoorbeeld 6 of minder per jaar). De Christenunie gaat dan voorbij aan het feit dat koopzondagen er niet alleen maar zijn voor ondernemers, maar ook voor de bezoekers en consumenten, maar goed, dat terzijde.
 
In het landelijke verkiezingsprogramma van de Christenunie (2006) twijfelt men nog aan het nut van koopzondagen. In het regeerakkoord van CDA, PvdA en Christenunie staat alleen maar dat het oneigenlijke gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal koopzondagen wordt tegengegaan. De Christenunie in Leeuwarden gaat verder.
 
Als winkeliers minder koopzondagen willen, dan kunnen ze dat gewoon zelf onderling regelen. Ze hoeven niet open te zijn, ze hoeven niet gebruik te maken van de mogelijkheid in Leeuwarden voor 12 koopzondagen, ze kunnen onderling regelen dat ze 6 zondagen open willen zijn, en als ze 24 zondagen open zouden willen, dan moet wat mij betreft de gemeente die mogelijkheid ook simpelweg bieden.
 
Op zich toch ook raar dat SGP en Christenunie voorstellen doen met betrekking tot iets waar ze feitelijk tegen zijn, namelijk de koopzondagen, maar het dus niet helemaal meer willen schrappen. Op zich kan je dat als liberaal cynisch vooruitgang noemen!
 
En dan komt PvdA-minister Ter Horst nog even de gemeenten waarschuwen dat er mogelijk grondwettelijke bezwaren kleven aan het gebruik van de mosquito, een apparaat dat hoge tonen produceert die alleen jongeren kunnen horen en die door gemeenten worden ingezet om overlast van hangjongeren tegen te gaan. De onaantastbaarheid van het lichaam als grondrecht is mogelijk in het geding, en ook het recht op bewegingsvrijheid wordt geschonden. Wie heb ik dat eerder horen zeggen? Was dat niet Christenunie-minister Rouvoet? Het is toch echt te zot voor woorden.
 
Onaantastbaarheid van het lichaam? Tsja, geluidsoverlast is niet prettig. Want feitelijk is een mosquito simpelweg geluidsoverlast voor een specifieke groep. Maar ik heb geluidsoverlast nog nooit horen verbieden vanwege de onaantastbaarheid van het lichaam. Ik vind de kerkklokken op zondag en schreeuwende kinderen op een schoolplein ook irritant en lastig, maar heeft dat iets te maken met de onaantastbaarheid van het lichaam? En recht op bewegingsvrijheid? Ook een jongere mag nog best op de plek waar de mosquito is geïnstalleerd komen, de jongere vindt het alleen niet prettig vanwege de zoemtoon en vertrekt dan. Volgens Ter Horst zijn er ook andere mogelijkheden. Welke dan? Politie die de jongeren wegstuurt van de hangplek? Is dat niet in strijd met het recht op bewegingsvrijheid? Het zijn allemaal gezochte argumenten. En het is betutteling, laat gemeenten nu gewoon zelf bepalen of ze de mosquito al dan niet in willen zetten.
 
En dat was nog maar de maand november …, en niet eens alles in de maand november …
 
Aukje de Vries