Raar opereren van gemeenten

Gemeenten opereren soms raar. Ze subsidiëren activiteiten en instellingen die de ongelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen, en brengen het dan onder het mom van emancipatie. En ze luisteren soms wel eens wat al te goed naar wat andere buitenlandse overheden graag willen, een beetje te groot plichtsbesef.

In Utrecht is er een vestiging van een loket voor gemeente-informatie in een moskee in de Utrechtse wijk Overvecht. De vestiging in een plaatselijke bibliotheek is te hoogdrempelig wordt gezegd. Opvallend is dat er in de moskee niet één maar twee loketten zijn, één voor vrouwen en één voor mannen. Dat is natuurlijk ongehoord! Dat het volgens de gemeente niet over een gemeenteloket gaat, doet niet terzake. Het loket wordt gesubsidieerd met gemeentelijk geld.
 
Het Rotterdamse theater Zuidplein had in februari jl. op verzoek van een Marokkaans-Nederlandse cabaretier aparte stoelen voor moslima’s gereserveerd, vijftig stoelen op de voorste balkonrijen. Ook dat kan natuurlijk niet, het theater Zuidplein is een door de gemeente gesubsidieerde culturele instelling. Het college in Rotterdam vindt het overigens geen probleem dat theaters stoelen reserveren voor moslima’s die niet naast hun man willen zitten. Onbegrijpelijk! Het initiatief past volgens het college in het streven om de emancipatie van de groep vrouwen te bevorderen. Onvoorstelbaar!
 
Geen enkele vrouw schijnt trouwens gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid om apart van hun man te gaan zitten. Blijkbaar is de overheid minder ver dan de moslims. Hopelijk wordt de overheid daardoor ook wakker! Als het in plaats van over mannen en vrouwen, zou gaan over joden en niet-joden of over blanke en zwarte mensen, dan zou de wereld te klein zijn.
 
Met betrekking tot het Multicultureel Pand in Leeuwarden was er ook altijd discussie. Vrouwen zag/zie je er (vrijwel) niet. Die kunnen terecht bij het vrouwen multicultureel centrum De Klaproos. In een nieuw multicultureel pand zal hier mogelijk een einde aan komen. Ik hoop dat echt van harte!
 
Wat mij betreft is het vanzelfsprekend dat vrouwen én mannen of meisjes én jongens gelijkwaardig zijn. En dat de overheid dus ook niet activiteiten of projecten subsidieert die dat tegen gaan. Een dergelijk initiatief als in Utrecht zou nooit gemeentelijke subsidie moeten kunnen krijgen. En dat geldt ook voor instellingen op het gebied van bijvoorbeeld sport of cultuur die ongelijkwaardigheid stimuleren. De Nederlandse overheid staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en kan dan ook niet zaken subsidiëren die daarmee in tegenspraak zijn.
 
Niet alleen bij het verstrekken van subsidies opereren gemeenten raar, en werken ze niet echt mee aan de integratie, maar ook op andere terreinen lijken gemeenten simpelweg wetten van andere overheden uit te voeren, die nu niet echt bijdragen aan de integratie.
 
Zo is er altijd veel onduidelijkheid over de toepassing van de zogenaamde Marokkaanse namenlijsten. Lijsten met namen die zijn goedgekeurd door de Marokkaanse overheid, zodat ouders hun kinderen ook kunnen inschrijven in Marokko. Volgens veel gemeenten worden ze niet gebruikt, hooguit om de spelling te controleren. Ja, natuurlijk ...
 
Na eerder gezegd te hebben dat hij de Marokkaanse namenlijsten niet wilde verbieden, blijkt burgemeester Cohen van Amsterdam opeens van gedachten verandert. Het is goed dat hij op punt een voorbeeld neemt aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die zegt de namenlijst persoonlijk te zullen verbranden als hij ze aantreft in het gemeentehuis. Leeuwarden gebruikt de namenlijsten gelukkig niet, zoals in 2007 bleek uit antwoorden op schriftelijke vragen daarover.
 
Een stel uit Amsterdam kwam onlangs ook in het nieuws, omdat hun zoontje ongevraagd de Turkse nationaliteit ontving. Terwijl het kind maar voor een kwart Turks was. En dit is zeker geen incident, een Tilburgs stel moest van de gemeente horen dat het kind ook de Marokkaanse nationaliteit kreeg. Geen wonder dat het aantal mensen in Nederland met een dubbele nationaliteit en dubbel paspoort toenam van 675.812 in 1999 naar maar liefst 1.083.856 in 2008 (bron: CBS).
 
Gemeenten moeten geen door buitenlandse overheden goedgekeurde namenlijsten gebruiken bij de burgerlijke stand. En een wet om een einde te maken aan het ongevraagd de dubbele nationaliteit te registreren is een goede zaak. Tot die tijd moeten de gemeenten de informatie in ieder geval niet doorgeven aan ambassades en consulaten. Gemeenten hoeven en moeten de wetten van andere landen niet klakkeloos uitvoeren.
 
Aukje de Vries