Protest en inzet bedrijfsleven nodig

Deze maand werd bekend dat de Leeuwarder vestiging van de Kamer van Koophandel verder wordt uitgekleed. Het kantoorgebouw van de Kamer van Koophandel zal binnenkort wel te koop worden gezet. Feitelijk resteert er straks niet meer dan een veredelde balie, in bijvoorbeeld het World Trade Center. De vestigingen van Veendam en Meppel moeten sluiten. Het voorland van Leeuwarden? Dat nooit!

Door: 
Aukje de Vries
Fractievoorzitter VVD Leeuwarden
 
Fryslân wordt uitgekleed ten faveure van Groningen en Emmen. En dat is zuur, heel zuur. Want het is nog maar een paar jaar geleden dat de Kamer van Koophandel Friesland, van de drie Noordelijke Kamers, de beste prijs-kwaliteitverhouding had. De aanleiding voor de huidige reorganisatie zijn de financiën. Fryslân had destijds het goedkoopste tarief van de Noordelijke provincies. Blijkbaar durfde men in Noordelijk verband die tarieven niet te verhogen, daarom zijn de tarieven in de overige provincies naar beneden gegaan. Met de huidige tekorten als gevolg. Daar hoef je geen expert voor te zijn. Dat is zo klaar als een klontje!
 
En Fryslân vertegenwoordigde de meeste aangesloten bedrijven met de meeste arbeidsplaatsen. Opheffing of fusie was geen noodzaak, want er werd voldaan aan de criteria om zelfstandig te kunnen blijven. De onderhandelaars die de Friese Kamer van Koophandel vertegenwoordigden, hebben Fryslân en haar ondernemers geen dienst bewezen, zo kan geconcludeerd worden. De uitverkoop die is begonnen met het zogenaamde Herenakkoord gaat door.
 

In de provincie met de meeste bedrijven en de meeste arbeidsplaatsen zal de dienstverlening aan de bedrijven minimaal georganiseerd. Wederom wordt het Friese potentieel gebruikt om ontwikkelingen in Groningen mogelijk te maken op een zodanige manier dat de concurrentiepositie van Fryslân ten opzichte van Groningen wordt verzwakt. Een bedrijf kijkt toch ook naar faciliteiten en netwerken zoals NOM, KvK, VNO/NCW, MKB, Kadaster en ga zo maar door. Ze zitten inmiddels allemaal in Groningen. En straks het UWV en de Belastingdienst ook?

 
Op 19 februari 2007 stuurde de Kamer van Koophandel een brief aan de colleges van GS en B&W. Essentie: er zijn drie gelijkwaardige full-service kantoren beloofd. De term statutaire of hoofdvestiging voor Groningen wordt veranderd in bestuurszetel. En daarmee is elke twijfel over de gelijkwaardigheid van de drie vestigingen uitgesloten, aldus de Kamer van Koophandel. De colleges van GS en B&W waren blij, alles zou goed komen, niks aan de hand. Dit is echter zeker geen incident.
 
Naar aanleiding van vragen de VVD Leeuwarden en VVD Fryslân in maart 2009 durfde vice-voorzitter Rolink van de Kamer van Koophandel nog te zeggen dat de vrees dat in Leeuwarden slechts een “veredelde balie” overblijft ongegrond is: “We willen juist dicht bij onze klanten zitten.” Dan moet je wel lef hebben! De ervaring leert dat organisaties die in Groningen gevestigd zijn simpel minder met het Friese “hebben”.
 
En wat doen de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden? Ze lijken redelijk gelaten te reageren. De tijd van in slaap sussen en naïviteit moet nu toch wel voorbij zijn. Men moet zich niet meer laten paaien met het Groningse verhaal van “massa maken voor het Noorden”. Wethouder Deinum en gedeputeerde Galema zijn straatvechters en voldoende slim en sluw om het spel te kunnen spelen. Maar blijkbaar hebben nette mannen als burgemeester Crone en CdK Jorritsma de overhand.
 
Een andere aanpak is nodig. Het roer moet om. Het is ook tijd voor protest en publieke verontwaardiging! Tot nu toe lijken maar een paar mensen zich druk te maken over het vertrek van instellingen en de uitholling van de positie van Leeuwarden en Fryslân. In Meppel roept de ondernemersorganisatie ICC Meppel direct: “Ondernemers in Meppel voelen zich verraden.” Tot nu toe niets van dat alles in Fryslân. Waar blijft het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden?  Waar blijft de Commerciële Club Friesland? Een geluid vanuit bedrijfsleven zou wel op zijn plaats zijn. Dus hierbij nadrukkelijk een oproep aan de ondernemers en hun belangenorganisaties om zich te laten horen.
 
Vooraf optrekken is ook nodig. Prominenten uit het bedrijfsleven moeten tijdig ingeschakeld worden, decisionmakers idem dito. Invloedrijke Friezen “om útens” en mensen die “iets” met Fryslân hebben moeten ingezet worden. Zo is uiteindelijk Holland Casino naar Leeuwarden gekomen. De lobby is niet alleen maar een zaak van de overheden. Leeuwarden en Fryslân moeten die partijen actief mobiliseren en inzetten, hun netwerken gebruiken. Want er ligt nog voldoende op het bordje, zoals de belastingdienst, de rechtbank en het gerechtshof.