De auto is geen betaalmiddel maar een vervoermiddel

Landelijk wordt de auto vaak als melkkoe gebruikt. Accijnzen op brandstof rijzen de pan uit, het kwartje van Kok is nooit weer afgeschaft. Auto’s in Nederland zijn veel duurder dan in andere landen door de BPM (belasting op personenauto’s en motorrijwielen), er is de motorrijtuigenbelasting, maar ook de provinciale opcenten. Op lokaal niveau heb je te maken met parkeerbelasting, ofwel het betaald parkeren.

 
In Leeuwarden komt in 2010 totaal € 2,675 miljoen binnen aan parkeerbelastingen. Daarnaast is er nog de Stichting Parkeergarage (eigendom van de gemeente). Dit geld wordt gestort in of verrekend met de Reserve Parkeren. Deze pot geld is bedoeld om in de toekomst uitgaven te kunnen doen voor parkeren. Tenminste dat was de afspraak. In 2008 werd de Reserve Parkeren simpelweg afgeroomd. Ofwel er werd gewoon € 2 miljoen uitgehaald om aan andere dingen te besteden in de gemeente. Het parkeergeld werd dus gebruikt voor andere doeleinden.
 
De VVD heeft toen ook al aangegeven dat het geld is dat is opgebracht door parkeerders in de stad. En dat wat betreft de VVD dit geld eerder ingezet zou moeten worden voor verlaging van de tarieven, als impuls voor de binnenstad. Maar de VVD stond daarin alleen. Gelukkig is er toen nog wel enkele miljoenen terecht gekomen in het strategisch investeringsfonds van de gemeente voor investeringen in de bereikbaarheid.
 
Is Leeuwarden dan duur? Ja, in ieder geval ten opzichte van omliggende, concurrerende gemeenten als Sneek, Heerenveen en Drachten. Daar kun je al een uur parkeren voor 1 euro of minder, soms zelfs gratis. In Friesland zijn wij een zwarte vlek als het gaat om de manier waarop wij bezoekende automobilisten behandelen. In Friesland wordt dat als heel slecht ervaren. Mensen in Leeuwarden beseffen zich dat te weinig. Laat zien dat je gastvrij bent.
 
Maar Leeuwarden is ook landelijk op sommige fronten zelfs duur. Leeuwarden is in de lijst met dertig grote gemeenten nr. 7 als het gaat om parkeertarieven in het stadshart op maaiveld (bron: Consumentenbond). Leeuwarden is wat dat betreft duurder dan Den Haag, Den Bosch, Groningen en Zwolle.  

Parkeertarieven in stadshart dertig grote steden in euro's per uur
Nr.
Stad
maandag t/m vrijdag overdag
koopavond
zaterdag
1.
Amsterdam
4,80
4,80
4,80
2.
Utrecht
3,95
3,95
3,95
3.
Rotterdam
3,33
3,33
3,33
4.
Hilversum
2,80
2,80
2,80
5.
Haarlem
2,50
2,50
2,50
6.
Eindhoven
2,50
2,50
2,50
7.
LEEUWARDEN
2,40
2,40
2,40

 De VVD wil daar iets aan doen: het betaald parkeren in de avonduren afschaffen en het eerste uur gratis parkeren in Leeuwarden. Kost dat dan niet veel teveel?
 
Allereerst het betaald parkeren in de avonduren. Netto levert dit de gemeente niks op. De kosten voor de handhaving (voor zover dat al gebeurt) zijn ongeveer gelijk aan de inkomsten in de avonduren. 
 
Het eerste uur gratis parkeren dan? Natuurlijk je krijgt minder inkomsten uit het parkeren. Sommige partijen zeggen zelfs € 1 miljoen. Dat het geld kost, daar kun je het natuurlijk bij laten, en niet verder denken. Maar dat is te kortzichtig. Het goedkoper maken van het parkeren is natuurlijk niet een doel op zich.
 
De centrale vraag is wat het oplevert! Het is natuurlijk vooral de bedoeling dat er veel meer mensen naar de stad komen en niet alleen dat ene uurtje blijven, maar ook langer. Dat levert weer extra inkomsten op, ook qua parkeren.
 
In 2003 was het bezoekersaantal aan de binnenstad van Leeuwarden nog 200.000 per week, in 2004 was dat aantal gedaald tot 172.500 en in 2007 zelfs naar 160.000. 20% daling in 4 jaar. Ongeveer 50% van de bezoekers aan de binnenstad van Leeuwarden komt per auto. (bron: Locatus en detailhandelsmonitor Leeuwarden)
 
Als we die bezoekers nu eens terug winnen?! Door een pakket van maatregelen, ook op het gebied van parkeren. Dat is 40.000 bezoekers per week, ofwel ruim 2 miljoen bezoekers per jaar, waarvan ruim 1 miljoen met de auto komt. Het totaal aan voorstellen in het VVD-programma (inclusief de parkeermaatregelen) hebben één doel: een levendige binnenstad ook voor mensen van buiten, want daar draait de stadseconomie op.
 
Meer bezoekers, die langer blijven. Dat levert extra bestedingen op in de binnenstad en als gevolg daarvan meer werkgelegenheid, en minder werkloosheid. De winkels in de binnenstad zijn met de horeca wel dé banenmotor voor laaggeschoolde werkgelegenheid. Dat moet iedereen zich realiseren.
 
Alles moet er op gericht zijn om van onze binnenstad een buitenkans te maken. Daarvoor moet je durven investeren, investeren in de toekomst van onze mooie binnenstad. En uiteindelijk levert dat meer dan genoeg op.
 
Aukje de Vries