Geen vis, maar een hengel

Wat de VVD betreft is de beste sociale voorziening een betaalde baan. Voor het creëren van echte banen moet dan ook alles uit de kast worden gehaald. Dat vraagt investeringen in de stedelijke economie, in je relatie met het bedrijfsleven, in minder regels, meer service, in de bereikbaarheid en in parkeren. Ook over die laatste tweezaken moet je zeker niet denigrerend doen.

 
Daar laat de VVD Leeuwarden het echter niet bij. Dat anderen dat anders voorstellen is kortzichtig. Sociale zekerheid heeft wat de VVD betreft het motto: “geen vis, maar een hengel”. Voor de VVD is niks doen geen optie. Voor mensen die (tijdelijk) weinig tot geen kans meer hebben op regulier werk, moet er een goed sociaal vangnet zijn, maar ook zij doen mee.
 
Werk is dus cruciaal. Toen de Wet Werk en Bijstand door Mark Rutte werd ingevoerd in 2003 (en die nu alom wordt geprezen als een succes), waren het de VVD en CDA in de Leeuwarder gemeenteraad die direct een vorm van work-first wilden invoeren om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen vanuit de bijstand. De andere partijen in de raad waren toen tegen, het was asociaal! Na 2006 toen het financieel de spuigaten uitliep met de kosten van de wet werk en bijstand, werd het opeens vloeibaar. Toen kon er wel een vorm van work-first worden ingevoerd, onder de naam werkacademie. Direct liepen de aantallen bijstandsgerechtigden terug in Leeuwarden. Veel meer mensen kregen een reguliere baan. Je moet mensen instrumenten, mogelijkheden en prikkels geven om weer aan het werk te komen.
 
In combinatie daarmee wil de VVD niet dat het armoedebeleid mensen gevangen houdt in een uitkering. Het armoedebeleid moet daarom prikkels naar werk en participatie bevatten. Daarbij hoort een sober maar rechtvaardig minima- of armoedebeleid. En dat is wat anders dan in de wilde weg PC’s beloven aan minima. Dat is te gemakkelijk. Mensen die niet kunnen moet een perspectief worden geboden en daar wil de VVD zich ook hard voor maken, mensen die niet willen moeten een zet in de rug hebben en daar is niks mee.    
 
De VVD kiest allereerst voor een armoedebeleid tot maximaal 105% van het sociaal minimum (tegen nu 120%). Die 120% is iets dat nog maar een jaar geleden is geregeld. Daarvoor was 105% voor alle colleges, waarin de PvdA en CDA, zaten ook voldoende. Daar kiest de VVD bewust voor, niet als doel op zich maar om het (financieel) aantrekkelijk te houden om aan het werk te gaan en een baan te accepteren. Zodat het dus niet zo is dat als je aan het werk gaat, je minder te besteden hebt dan wanneer je een uitkering hebt! Het is nog niet zolang geleden dat we mensen met 130% van het minimumloon gevangen hielden in een doorstroombaan waaruit dus letterlijk niemand doorstroomde.
 
Wil de VVD geen armoedebeleid? Jawel, dat heeft de VVD in de afgelopen jaren ook bewezen. Dat anderen dat niet willen zien? Jammer. Het sociale vangnet bestaat voor de VVD uit twee delen: integrale schuldhulpverlening en (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lokale lasten. De VVD wil het daarnaast armoedebeleid uitbreiden met maatregelen die deelname aan de samenleving bevorderen voor mensen die geen zicht meer hebben op werk of voor kinderen in uitkeringsgezinnen. De VVD vindt het verder belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar komen voor een effectieve schuldhulpverlening. Er is nog steeds maar 130.000 euro opgenomen in de begroting en dat is volstrekt onvoldoende.
 
Maar dat is inderdaad iets anders dan een sociaal walhalla, waar het nooit genoeg is als het gaat om het armoedebeleid. De VVD heeft andere praktische oplossingen in plaats van alleen maar meer geld. Dat sommige partijen dat willen opkloppen en selectief luisteren en kijken? Dat is hun keuze. Maar kijk naar de feiten. En durf dan ter plekke in debat te gaan, in plaats van achteraf of via twitter! Kijk naar het verkiezingsprogramma, kijk naar de opstelling van de VVD in de afgelopen jaren. Als dat niet is wat je wilt, moet je inderdaad op een andere partij stemmen.
 
Sommige mensen vertalen de keuze van 120% naar 105% als “armoede is een keuze”. Dat is het natuurlijk niet, maar het is wel een keuze hoe je armoede bestrijdt. Meer, meer, meer, of werk, werk, werk. De VVD kiest bewust voor het laatste mét een sociaal vangnet, dat werkt als een trampoline. Is dat niet sociaal? Ik vind van wel. De VVD kiest voor praktische politiek! Als je ook kiest voor werk. Kies dan VVD: zeker nu!
 
Aukje de Vries