CDA maakt het wel heel erg bont bij Stemwijzer

Kieskompas en stemwijzer. Deze instrumenten worden steeds populairder. Dit jaar doet de gemeente Leeuwarden ook voor het eerst mee met de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De Leeuwarder stemwijzer is sinds 3 februari online. Tijd om eens te kijken hoe het werkt.

Wat blijkt? De standpunten worden in de stemwijzer gewoon bijgekleurd, en sterker nog in een enkel geval vult men het anders in dan waar men altijd voor is gegaan of gaat.  Men probeert dat dan in de toelichting nog recht te praten. Maar je kan niet recht praten wat krom is. Een paar voorbeelden.
Het meest bont maakt het CDA het bij de stelling over de voorrangsregeling op de rotondes. De stelling is: “De regel dat fietsers voorrang hebben op rotondes moet blijven”. Het CDA geeft als antwoord “oneens”. Het CDA is nota bene de partij die de motie heeft ingediend om de fietsers voorrang te regelen. In de commissie en in de debatten werd/wordt de VVD voor gek verklaard dat ze de voorrangsregeling wil terug draaien. Eigenlijk is het de kiezers puur voor de gek houden als je dan toch zegt dat je het er niet mee eens bent dat de fietsers voorrang op rotondes moet blijven. De opstelling met “geen van beide” PvdA kan ik dan nog iets meer waarderen. Maar ook dat is niet helemaal eerlijk, want in principe wil ook deze partij de fietsers voorrang het liefst handhaven.
Ook bij de stelling “de gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers zo nodig onderdak bieden.” geeft het CDA aan dat ze het er niet mee eens is. Dat is volstrekt belachelijk. Het is het CDA dat elk jaar opnieuw bij de begroting geld beschikbaar stelt voor de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In de toelichting bij de stelling geeft het CDA het zelf toe. Iedere andere partij die met die motie meedoet, heeft gewoon normaal in de stemwijzer ingevuld dat ze het met de stelling eens is. En zo hoort het ook!
Dan de OZB. De stelling is “De gemeentelijke belastingen, waaronder de OZB, mogen niet omhoog.” Partijen, waaronder CDA en PvdA, die in hun verkiezingsprogramma hebben staan dat de OZB met de inflatie omhoog mag, geven bij deze stelling aan dat ze het er mee eens zijn dat de OZB niet omhoog mag. Omhoog = omhoog. Als je vindt dat de OZB best omhoog mag, dan moet je hier eigenlijk invullen “oneens”. De VVD wil gewoon 0 euro erbij!
En men zal wel een mooie uitleg hebben waarom ze het zo ingevuld hebben en dat ze bij de toelichting toch een verklaring hebben gegeven. Maar de meeste mensen lezen die toelichting niet, die gaan gewoon af op de stelling en het “duidelijke” antwoord van de partij (een of oneens).
Al met al wordt de kiezer in de stemwijzer in een aantal gevallen dus gewoon voor de gek gehouden. Naar de reden waarom vooral het CDA dit doet kan je alleen maar gissen. Opportunisme? Er wordt blijkbaar een afweging gemaakt wat de grootste gemene deler van de kiezersgunst zal zijn en laten hun standpunt daarvan afhangen. Het zijn windvaantjes! En dat is gewoon kwalijk en ongeloofwaardig. Hier helpen we de kiezer echt niet mee. De kiezer zal zo nog weer minder met de politiek krijgen.
Ik was altijd redelijk kritisch over het instrument stemwijzer of kieskompas, vooral omdat er geen enkele nuance zit in de stellingen, en het zwart – wit is. Maar ik ben er met een open instelling aan begonnen, toen de Leeuwarder raad besloten had om mee te doen aan de stemwijzer. Partijen kunnen echter gewoon maar wat invullen en de kiezer voor de gek houden. Mijn oproep aan degenen die de stemwijzer gebruiken: het is een hulpmiddel. Laat je niet misleiden door sommige antwoorden in de stemwijzer.  Kijk ook naar wat de partijen in de praktijk hebben gedaan en doen, lees de toelichting kritisch.
Aukje de Vries