Veiligheid: een onderbelicht verkiezingsitem

Het gevallen kabinet CDA, PvdA en Christenunie heeft 20 ambtelijke werkgroepen gevraagd om te bepalen waar we op kunnen bezuinigen. Over één ding was kabinet het nu wel eens een keertje eens. De politie krijgt een bezuiniging van zo’n 190 miljoen euro om de oren. Krampachtig probeerde voormalig PvdA-minister Ter Horst uit te leggen dat het niet ten koste gaat van het blauw op straat. Maar geen korpsbeheerder, geen politie-agent en geen weldenkend mens gelooft dat.

Eerder kwam het bericht naar buiten dat Fryslân daardoor mogelijk 100 agenten minder zou kunnen krijgen. Leeuwarden heeft nu al simpelweg te weinig agenten. In Leeuwarden vindt 1/3 van de criminaliteit plaats van Fryslân, maar Leeuwarden heeft slechts ¼van de agenten in Fryslân.  Dat is ongeveer 70 agenten te weinig. Wat de VVD Leeuwarden betreft dus allereerst een herverdeling van de agenten in Fryslân op basis van de hoeveelheid criminaliteit en onveiligheid.
Omdat Leeuwarden te weinig agenten heeft, was er in het verleden ook slechts ruimte voor maar 12 wijkagenten. Wijkagenten die ook nog eens moesten meedraaien in andere diensten, zoals de noodhulp, recherchewerk en horecatoezicht. Als je kijkt naar de gemiddelde berekeningen, dan zou Leeuwarden recht hebben op 16 wijkagenten. Maar door de krapte zat dat er tot nu toe niet in. Terwijl wijkagenten juist zo belangrijk zijn, want ze kennen de buurt als hun broekzak.
En natuurlijk moet je de bureaucratie aanpakken en moet de politie achter het bureau vandaan. De agent is maar 70% van zijn/haar tijd daadwerkelijk op straat te vinden. Dat moet anders, ze moeten op de fiets, te paard en te voet de stad in. Maar het blijft nu allemaal het verdelen van een veel te kleine koek. De enige die daar wat aan kan doen is de landelijke politiek. Ik ben blij dat de VVD landelijk in haar tegenbegroting geld opgenomen heeft voor 3.500 agenten extra, waarvan 1.000 extra agenten voor het platteland. Kijk dat zet nu eens echt zoden aan de dijk.
En liet het kabinet  dan nog maar bij die bezuiniging op het gebied van veiligheid. Het voormalige kabinet van CDA, PvdA en Christenunie bezuinigt ook nog eens op de middelen voor veiligheid in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB). Tot voor kort kreeg Leeuwarden zo’n 1,2 miljoen euro per jaar voor veiligheid, straks nog maar ruim de helft. Dan kunnen die partijen op lokaal niveau nog zo hard roepen dat je meer aandacht voor veiligheid wilt. Maar dan blijft het bij woorden alleen. Niemand die dat nog gelooft.
Als CDA, PvdA en Christenunie het landelijk dan niet doen, dan moet je het volgens de VVD Leeuwarden maar op het lokale niveau doen. De VVD wil het veiligheidsbudget minimaal op peil houden en als even kan vergroten! Bij de behandeling van de begroting 2010 is er door de VVD een amendement ingediend (ondersteund door PvdA en CDA) om al extra geld vrij te maken voor veiligheidsprojecten. Want veiligheid is dé kerntaak van de overheid.
Veiligheid is veel meer dan alleen maar politie. De VVD Leeuwarden wil ook meer cameratoezicht. Een gevoelig punt in de Leeuwarder politiek. Op dit moment hangen er slechts 8 camera’s in de stad. Veel te weinig. Door de partijen in het linker spectrum moeten we nu gaan zeulen met de camera’s, want er mogen niet meer camera’s komen. Op de Weaze is het nodig dat er een camera komt, dit gaat nu ten koste van een camera elders in de stad. De VVD vindt dit belachelijk. Er moeten meer camera’s in Leeuwarden komen.
Het toezicht op straat moet ook slimmer: cameratoezicht met software patroonherkenning en directe politieopvolging. Camerabeelden moeten direct op de handheld computer van de politie te bekijken zijn.
De binnenstad van Leeuwarden moet een (internationale) proeftuin worden voor samenhangende veiligheidsbevorderende maatregelen. Zodat Leeuwarden de meest veilige stad van het Noorden kan worden.  Betrokken partijen moeten worden uitgenodigd en gestimuleerd om met voorstellen te komen en proef te draaien in de Leeuwarder binnenstad.
De VVD Leeuwarden wil ook dat er een volwaardig politiebureau in de binnenstad komt. En dan niet een politiepost, waar bijvoorbeeld de PvdA al zo blij mee is. Leeuwarden moet een politiebureau in de binnenstad hebben, dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week open is. En niet een veredelde balie waar je aangifte kan doen en koffiehoek voor de agenten. Ook de 6,4 miljoen euro die Fryslân te kort komt volgens een onderzoek werd ook al trots binnen gehaald als resultaat. Maar dat geld is helemaal nog niet binnen voor Fryslân.  Het besluit daarover moet nog vallen, het is nog “maar” een onderzoek. Niet te vroeg juichen, want de Randstad zal nog fel in actie komen. En voorlopig zal het er wel niet meer van komen, nu het kabinet gevallen is.
Dit zijn zo maar een paar dingen die VVD Leeuwarden wil als het gaat om veiligheid, maar het is nog lang niet alles. Geweld tegen gezagsdragers moeten hard worden aangepakt, vandalen moeten voortaan betalen, overlast moet consequent en hard worden aangepakt, er moet maximaal worden ingezet op instrumenten als gebiedsverboden, stadion(omgevingsverboden), collectieve winkelverboden, etc.  Maar ook een krachtige aanpak van voor de winkelveiligheid, tegen de fietsendiefstal en voetbalvandalisme.
Aukje de Vries