Orde op zaken: VVD zeker nu!

De verkiezingsstrijd voor Tweede Kamerverkiezingen is in volle hevigheid los gebarsten. Op 9 juni dan moet er gestemd worden. Er zijn veel debatten. Niet alleen tussen de landelijke lijsttrekkers, maar ook tussen alle andere kandidaten op de kieslijsten. In al die debatten en spreekbeurten worden belangrijke thema’s zoals onderwijs, zorg en veiligheid in feite op 1 spoor gerangeerd en dat is de financiële situatie waar Nederland in verkeerd. Veel mensen maken zich zorgen, en dat is terecht. Hoe komen we uit de economische malaise? Hoe krijgen we Nederland weer op de rails?
 
Als we niets doen, dreigt Nederland te ontsporen en dan betalen we in 2020 alleen al 30 miljard Euro aan rente. Nu betalen we al 22 miljard Euro. We hebben het dan nog niet over het aflossen van de staatsschuld maar over een schuld die groeit en waarvoor de Nederlandse staat geld moet lenen op de geldmarkt. Bovendien hoe meer rente je betaalt, hoe minder je aan het aflossen van de staatsschuld toekomt.
 
De Nederlandse staat heeft een staatsschuld van maar liefst 389 miljard Euro die iedere dag met 100 miljoen Euro toe neemt. De afgelopen drie jaren zijn onder het zoveelste kabinet Balkenende de rijksuitgaven weer met 50 miljard Euro gestegen, en dat is zonder de kosten voor overname van, en steun aan de banken en leningen aan Griekenland.
 
Pijnlijke maatregelen zijn nodig en iedereen zal die gaan voelen. Daar is geen ontkomen aan. De VVD wil bezuinigingen doorvoeren om belangrijke zaken als gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid ook in 2020 betaalbaar te houden. Links of rechtsom, wij zullen dit met zijn allen moeten opbrengen of het nu is door het betalen van belastingen, premies of anderszins. De VVD wil bezuinigen op het aantal ambtenaren (minder regels, minder bureaucratie), ontwikkelingshulp, kansloze immigratie stoppen, de Aow leeftijd verhogen van 65 naar 67, snoeien in inkomensafhankelijke regelingen, de eigen bijdrage in de zorg verhogen, en de studiefinanciering omzetten in een lening. Hierdoor dalen de rijksuitgaven zodat de bijstand een vangnet blijft, de zorg overeind blijft, en de slager minder dan nu opdraait voor de kosten van de studie van de advocaat.
 
De VVD investeert echter ook! De VVD zorgt ervoor dat lagere inkomens meer geld overhouden zodat werken meer loont. De VVD wil de Bosbelasting voor gepensioneerden afschaffen, de bouw stimuleren door lagere belastingen, de arbeidsmarkt versoepelen, investeren in wegen en openbaar vervoer, investeren in de kwaliteit van onderwijs, en meer agenten op straat. De allerzwaksten worden ontzien, de VVD maakt extra geld vrij voor de chronisch zieken en de bijzondere bijstand.
 
De VVD wil investeren in de toekomst van dit land opdat Nederland sterker uit de economische crisis komt! Het verkiezingsprogramma en de VVD onder aanvoering van Mark Rutte maken dit waar. Het Centraal Planbureau verwacht de hoogste groei uit de maatregelen die de VVD bereid is te nemen namelijk 400.000 banen. Ook PvdA - coryfeeën Van der Ploeg en Vermeend vonden het VVD - verkiezingsprogramma het beste voor de economie.
 
Daar profiteren de Noordelijke provincies natuurlijk ook van mee. De VVD wil als het gaat om de economie ook regio’s en economische clusters versterken. Dat biedt mogelijkheden. Andere partijen snijden in het budget voor wegen met als risico het schrappen van projecten in het Noorden. De VVD investeert daar juist extra. We vinden het belangrijk dat de haak om Leeuwarden er komt. We vinden het belangrijk dat de Zuidelijke ringweg in Groningen verdiept wordt aangelegd, maar ook dat de N33 van Gieten naar de Eemshaven wordt verdubbeld. Zo ook op het gebied van veiligheid. Van de 3.500 extra agenten komen er 1.000 specifiek voor het platteland. Het noorden kent bovendien een grote onderwijssector. De kwaliteitsimpuls van 2,5 miljard euro per jaar méér investeren in onderwijs, zal ook hier vruchten afwerpen.
 
Stem daarom VVD, zeker nu!
 
Betty de Boer (nr. 10 op de VVD-kandidatenlijst 2e kamer) - Groningen
Aukje de Vries (nr. 42 op de VVD-kandidatenlijst 2e kamer) - Leeuwarden