Zoek de verschillen

In een tekst op website van de PvdA wordt het standpunt van de PvdA weergegeven met betrekking tot Famila. De PvdA verwijt daarin de VVD Leeuwarden het op een Oostblokwijze willen reguleren van de markt. Raar, want op de belangrijkste punten zijn de PvdA en de VVD het eens. Raad en college trokken in november 2009 nog één lijn: op dit moment geen Famila op de Werpsterhoek.

De PvdA heeft op zich geen problemen met concurrentie tussen winkelketens, de VVD heeft zeker ook geen problemen mee. Een overheid moet, als het gaat om dit soort concurrentie, zich niet teveel bemoeien met vestigingsfactoren, aldus de PvdA. Ook mee eens wat betreft de VVD.
 
De PvdA geeft daarnaast aan dat ze de binnenstad belangrijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld een vestiging als Famila. Het mag geen bedreiging vormen voor de binnenstad. Dat is ook het standpunt van de VVD. De binnenstad van Leeuwarden vindt de VVD cruciaal. Niet voor niks hebben PvdA en VVD samen een initiatiefvoorstel ingediend voor de versterking van de binnenstad. Niet voor niks was een van de VVD-slogans in de verkiezingen “maak van onze binnenstad een buitenkans”. De economie, de werkgelegenheid en de ondernemers in de binnenstad vindt de VVD belangrijk, maar ook daarbuiten. Oog voor het bestaande bedrijfsleven en oog voor het nieuwe bedrijfsleven. Daar probeert de VVD altijd een goede balans in te vinden.
 
De PvdA maakt zich ook zorgen over de gevolgen voor wijksupers. Ook dat vindt de VVD belangrijk. Alhoewel de PvdA daar zelfs nog wat strakker en strenger in opereert. De VVD heeft ook altijd gepleit voor én gevraagd om een goede, integrale visie op detailhandel. Keer op keer zelfs. Ook al omdat er zoveel plannen zijn, die je niet hap-snap moet willen beoordelen. De PvdA wil dat ook.
 
Waarom wordt er dan gezegd: “De markt hoeft echter niet op Oostblokwijze gereguleerd te worden, zoals de plaatselijke VVD voorstelt.” Waar wijkt de PvdA dan af van de VVD? Dat je kritisch ben op het algemeen belang van de binnenstad voor Leeuwarden en Fryslân en het feit dat je waakt voor gelijke kansen, is geen Oostblok, dat is liberaal.
 
Te gemakkelijk wordt de kritiek geuit dat het standpunt van de VVD niet liberaal zou zijn. De VVD Leeuwarden is voorstander van concurrentie in de markt. Maar liberaal is daarbij ook dat je een level-playing-field hebt voor bedrijven. Dat wil zeggen dat vergelijkbare bedrijven dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen.
 
In Leeuwarden wordt supermarkten opgelegd dat ze niet groter mogen zijn dan 1.500 vierkante meter (voor buurtsupers geldt een maximum van 1.000 vierkante meters). Als je een ander bedrijf opeens toestaat dat de omvang wel 3.000 vierkante meter of meer mag zijn en ook een andere lijn hanteert voor het toestaan van non-food producten, heb je geen level-playing-field.
 
De overheid grijpt daarnaast ook nadrukkelijk in als het gaat om parkeren. Op verschillende plekken worden verschillende parkeernormen gehanteerd, en op sommige plekken is parkeren gratis en op sommige plekken betaald. Ook geen level-playing-field.
 
De VVD is inderdaad een voorstander van marktwerking, maar als iedereen nu eens goed zou lezen wat de VVD wil, dan zou men ook kunnen constateren dat de VVD altijd voorstander is van de overheid in de rol van marktmeester. Geen betutteling, zoals de PvdA de rol van de overheid graag ziet, maar gewoon marktmeester. Die waakt over de gelijke kansen en mogelijkheden.
 
Waarom opeens deze kritiek op de VVD terwijl de standpunten van de VVD en PvdA niet veel verschillen?
 
Is men boos over de kritiek op het handelen van de PvdA-wethouder in dit dossier? Die ondanks een raadsuitspraak toch onderhandelt en een brief stuurt naar de Famila-keten, zonder daarover eerst in gesprek te gaan met de raad?
 
Ik kan me niet voorstellen dat de PvdA dat wel prettig vond! Maar wellicht weet de PvdA al meer? Ze weet in ieder geval al wel wat het college laat onderzoeken: “Het college van B&W laat nu een onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van een Famila-vestiging voor de positie van Leeuwarden als Friese kernwinkelstad. Daarbij wordt ook gekeken hoe Famila de binnenstad van Leeuwarden kan versterken en wat de komst betekent voor wijkwinkelcentra.” Raar, want de VVD weet nog niks van de inhoud van het onderzoek. Vandaar ook de schriftelijke vragen: Wat is de opdracht voor het onderzoek? Wie is opdrachtgever voor het onderzoek? Wie betaalt het onderzoek? Wanneer is het onderzoek gereed?
 
Aukje de Vries