Stoerheid niet waar gemaakt

Eind augustus 2010 organiseerde de gemeente Leeuwarden de banenmarkt "Aan de slag!". Er werd een ronkend persbericht uitgegeven: "Leeuwarden zet ruim 400 uitkeringsgerechtigden aan het werk". Ondanks de recessie gingen in Leeuwarden, volgens dat persbericht, eind augustus 300 mensen naar de banenmarkt Aan de slag! waarvan 270 er met een baan naar huis zijn gegaan, om op 1 september bij hun nieuwe werkgever te beginnen.

Maar toen er werd door gevraagd bleek dat er in totaal 260 mensen tijdens de manifestatie Aan de slag! zijn uitgestroomd. Hiervan stroomden er 12 (!) personen uit naar regulier werk, 4 naar studie en de rest naar betaalde leerwerkplekken. Het laatste onderdeel is de grootste groep. Wat houdt dat in? De personen krijgen een arbeidsovereenkomst van een leerwerkplek. De aanbieders c.q. werkgevers vragen daarvoor een loonkostensubsidie aan bij de gemeente. In feite is er dus sprake van een soort verloning. Het gaat om contracten van een half jaar, met de mogelijkheid van een half jaar verlenging. Allemaal niks mis mee, en ook goed om te doen om mensen werkervaring op te laten doen. Maar verkoop het niet alsof er honderden mensen aan het werk zijn waarbij je de indruk wilt wekken dat het om een reguliere baan gaat. Deze mensen hadden ook zonder banenmarkt wel aan het werk gezet kunnen worden via een leerwerktraject.

In het persbericht stond ook dat zo'n 100 werkzoekenden geen gehoor gaven aan de oproepen en geconfronteerd zouden worden met het handhavingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. En dus de financiële gevolgen zouden ondervinden als gevolg van het niet verschijnen op de manifestatie. Op de voorlichtingsbijeenkomsten waren 37 mensen niet verschenen, en op de manifestatie zelf ontbraken vervolgens ook ongeveer 65 mensen. Op dat moment waren de redenen van afwezigheid nog niet duidelijk.

Gelet op het eerdere mooier gemaakte verhaal, ook tijd om eens te kijken wat er nu is terecht gekomen van de sancties. De SP Leeuwarden kondigde vorig jaar, vanuit vast een heel andere achtergrond dan de VVD, aan dat ze de klanten wilden volgen. Benieuwd of ze dat ook gedaan hebben. De VVD heeft het wel gedaan, om te kijken of er inderdaad wel sancties zijn opgelegd, omdat de VVD dat terecht vindt als je niet alles doet om aan het werk te komen. Na onderzoek heeft de gemeente aangegeven dat er uiteindelijk 16 klanten (van de ruim 100) zijn gesanctioneerd. Bij 5 klanten zijn er 2 maatregelen opgelegd en wordt er een rechtmatigheidsonderzoek gedaan. Reageert men daar niet op dan wordt de uitkering uiteindelijk definitief stop gezet. 8 klanten hebben in de maand september een korting van 30 of 40% op hun uitkering gekregen en bij 3 klanten is er over meerdere maanden een korting toegepast.

 

De redenen voor het niet opleggen van sancties zijn heel divers: 1. afwezigheid door vakantie (terwijl je dat natuurlijk gewoon hoort te melden); 2. niet tot de doelgroep van de manifestatie behorend, ook mensen die om heel diverse redenen nog niet toe waren aan een leerwerkbaan en 3. mensen die het vergeten waren maar wel graag wilden en alsnog een aanbod hebben gekregen en alsnog zijn uitgestroomd.

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) noemde het direct in augustus allemaal te rigoureus. Dat was het zeker niet, er is nadrukkelijk gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en redenen. Ook vond de FSU dat de stoerheid van het gemeentelijk beleid naar voren kwam.

Wat mij betreft was het allemaal wel een beetje overmoedige stoerheid. Niet alleen bleek eerder al dat het voor het merendeel niet ging om reguliere banen maar om leerwerkplekken. Het aantal sancties was uiteindelijk veel minder dan werd gesuggereerd en gecommuniceerd. Het viel eigenlijk wat tegen. Stoerheid die niet wordt waargemaakt.

Aukje de Vries