Afscheidspeech gemeenteraad 26 april 2011

 Na 9 jaar afscheid nemen als raadslid is niet makkelijk. Want ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan, een leuke tijd gehad en ook heel veel geleerd. Ik zal Leeuwarden ook zeker meenemen naar de Provinciale Staten en ook daar gaan voor de belangen van Leeuwarden. Dus wat dat betreft zijn jullie nog niet van me af.

Ik was toe aan wat anders. Dat heb ik vooral gemerkt tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik voelde me af en toe net een oude plaat die bleef hangen in de raad. En met alle respect, ik wil geen Piet van der Wal worden. Maar wie weet kom ik ook ooit terug …
Persoonlijk had ik nooit gedacht in de politiek terecht te komen. Ik vond me daar totaal niet de persoon voor. Maar ik heb me over laten halen door Tom van Mourik. Die dat blijkbaar anders zag.

Van Tom (die er helaas vanavond niet bij kan zijn, vanwege een raadsvergadering op Vlieland) heb ik veel geleerd. Dat het fileermes soms veel beter werkt an de botte bijl. Dat een goede vraag, veel harder aan kan komen dan een politieke stellingname.

In één ding had hij het destijds niet gelijk. Namelijk dat je er niet op moeten rekenen vrienden te maken in de politiek, en zeker niet in je eigen partij. Ik heb er wel goede vrienden aan over gehouden. Tom natuurlijk,  Petra (de voorzitter van de afdeling Leeuwarden van de VVD), en last but not least Betty de Boer (voormalig collega fractievoorzitter in Groningen en nu Tweede Kamerlid), die het toch gered heeft vanuit Den Haag op tijd hier te zijn.
En natuurlijk ook Marco. Waarvan niemand geloof ik begrijpt waarom wij tweeen vrienden zijn. Gelukkig wijzelf wel. En waarvan het gerucht gaat dat hij in mijn eerste raadsperiode vanuit de PvdA op Gea Dames en mij was afgestuurd om ons in te palmen. Met mij is dat gelukt, alhoewel ik ten zeerste betwijfel of de PvdA er veel voordeel van heeft gehad. Integendeel!

Als je 9 jaar in de raad zit zijn er ook onvermijdelijk dieptepunten. Voor mij was de procedure burgemeesterbenoeming in 2007, sorry Ferd, een dieptepunt. Maar ook de collegevorming in 2006 en 2010. Waarbij macht blijkbaar belangrijker was dan wat dan ook. En als het om de inhoudelijke punten gaat, vond ik alle gedoe rondom het Nieuw Zaailand een dieptepunt. De verdeeldheid in mijn eigen fractie, het feit dat er niet meer naar elkaar werd geluisterd en de mening van anderen niet meer gerespecteerd werd. 

Maar gelukkig zijn er ook meer dan genoeg hoogtepunten. Omdat ik resultaatgericht ben, zijn voor de mij vooral inhoudelijke zaken. Initiatiefvoorstellen als revitalisering Leeuwarden- West, Impuls economie binnenstad, Revolving fund monumenten, Kunst in de openbare ruimte, Verkeerveiligheid bij scholen. Allemaal voorstellen waarbij ook geld geregeld is om er echt wat mee te kunnen doen en iets te realiseren.

Maar ook kleinere zaken als trouwambtenaar voor 1 dag, trouwlocatie voor 1 dag, shopping night, deelname aan gaypride, actie minder regels > gehaktbal in Oranjebierhuis en kaas in café Eijgelaar,, het afschaffen van de exploitatievergunning. En zeker ook de kritische houding ten aanzien van de lokale lasten EZ en het vertrek van werkgelegenheid. Ook al zal het college dat vooral als lastig ervaren hebben. Daar is de raad ook voor!

En dan de raad. De raad in Leeuwarden heeft de naam moeilijk te zijn. Dat vond en vind ik niet. Het is wel zo dat er vaak meer over mensen wordt gepraat dan met mensen. Voor het overige is de raad eigenlijk te lief en te aardig. Het mag wel wat kritischer. Dat is nodig om het college ook scherp te houden! Dat geldt voor de oppositie én de coalitie. In de vorige periode was dat bij de coalitie anders, ook richting eigen wethouders.

Wat ik altijd leuk heb gevonden van de raad van Leeuwarden is dat er altijd was samen te werken over de partijen heen en dwars door coalitie en oppositie heen. Ik heb dat enorm gewaardeerd. Soms was er wel wat gesputter vanuit de andere coalitie-partijen als de PvdA weer wat met de VVD samen deed. Ze mochten dan weer even een poosje niks met de VVD doen. Klaas Zwart trok zich nooit wat van dat gedoe. Ik heb altijd ontzettend prettig met hem samen gewerkt. Bedankt daarvoor, Klaas!

Ik hoop dat dit in de toekomst in Leeuwarden ook mogelijk blijft. Ook al zie ik hier en daar wel wat haarscheurtjes. Er wordt wel weer heel veel eerst binnen de coalitie uitgedeald. Wat dat betreft is er vooral voor de PvdA als grootste partij een belangrijke rol weggelegd.

Waar ik mij wel zorgen over maak is het uitvergroten van de tegenstellingen op landelijk niveau, die zich lijkt door te vertalen naar lokaal niveau. Er wordt wat al te snel gesproken over het feit dat rechts en het kabinet op dit moment polariseren. Maar polarisatie krijg je alleen maar als beide kanten zich afzetten tegen elkaar!

In deze raad zie je vanaf de campagne voor de gemeenteraad iets vergelijkbaars, maar dan als het gaat om groot richting klein. Vooral de oude partij mastodonten in de raad hebben er een handje van om kleine partijen op hun plek te zetten. Ik zou zeggen ga het debat aan op de inhoud, niets anders. Heb ook respect voor hun mening.

Tot slot wil ik mijn fractiegenoten door de jaren heen, Wyb, Puck, Karen, Sieds, Douwe, Ramzy,  Serge en Harry bedanken, voor het feit dat ze het met me uit hebben gehouden. En mijn opvolger Gert Jaap van Ulzen heel veel succes wensen als raadslid.

Aukje de Vries