De Zeepkist: positieve eerste indruk

In maart 2011 waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Omdat ik na 9 jaar raadslid in Leeuwarden wel toe was aan wat anders, heb ik me kandidaat gesteld en kwam op een mooie 4e plek van de kandidatenlijst. De VVD kreeg bij de verkiezingen 6 zetels. Een mooi resultaat, ook al had iedereen toch wel gehoopt op net iets meer.

Het begint allemaal met de coalitie-vorming. Om eerlijk te zijn wel een frustrerend proces. Volgens de PvdA zou de VVD niet mee kunnen doen met het college, vanwege het landelijke beleid en omdat ze niet samen met CDA en VVD in één college wilden zitten. Onzinnige redenen natuurlijk, maar het was wel de realiteit. De VVD bleef dus buiten het college. Wat mij betreft een slechte zaak, ook vanwege de relatie met Den Haag. Maar als fractie hebben we daar niet al te lang bij stil gestaan, en zijn enthousiast aan de slag gegaan.

Ik heb een aantal ontzettend leuke portefeuilles (financiën, economische zaken, cultuur, taal en onderwijs), waar ik mijn ei goed in kwijt kan. Een half jaar is natuurlijk nog maar kort, maar mijn eerste indruk is positief. Het werk is concreter dan veel mensen denken. Ik kon al snel aan de slag met een aantal boeiende dossiers, zoals Tryater, aanschaf Vitens aandelen en breedbandinfrastructuur. Daardoor raak je snel ingewerkt.

Zijn er verschillen tussen raad en staten? Natuurlijk. De statenvergaderingen kennen meer "rituelen". Wat als eerste opvalt is het handen geven voor iedere vergadering en bijeenkomst. Dat doet de raad van Leeuwarden niet! Je vergadert ook veel minder avonden. Dat is best wennen. Bij de raad was ik toch wel 3 tot 4 avonden in de week kwijt. Maar nu is er wel weer tijd om daar andere leuke dingen te doen. Zoals ik het nu kan bekijken is de informatievoorziening bij de provincie vaak veel later en minder open en transparant. Terwijl het werken als volksvertegenwoordiger daar toch wel mee begint.

Ik zie er ook naar uit dat de provincie weer aan de Tweebaksmarkt zit. Niet alleen hoort het Provinciehuis in de binnenstad van Leeuwarden, maar ik denk dat het ook goed is voor de onderlinge contacten.

Waar ik me de komende jaren voor wil inzetten, is om de verbinding met de lokale VVD en de landelijke VVD nog meer te leggen. En ook nog meer uit te dragen waar de provincie over gaat en natuurlijk waar de VVD in Fryslân voor staat!

Aukje de Vries
Juli 2011