Kies een Fries

De VVD in Fryslân voert campagne onder het motto Kies een Fries. Dan krijg je al gauw de vraag: waarom is dat nodig? Helaas is het nog steeds zo dat verhoudingsgewijs veel kandidaten uit de Randstad komen. De regio is in het algemeen minder goed vertegenwoordigd. En dat is jammer, want de situatie in de regio is vaak totaal anders dan de Randstad. Neem bijvoorbeeld de woningmarkt. Regionaal zijn daar grote verschillen, kijk alleen maar naar de specifieke problematiek op de Waddeneilanden. Of naar het onderwerp krimp, daar heeft de Randstad niet mee te maken. Of naar de Friese taal, dat is heel specifiek voor de provincie Fryslân, maar wel een 2e rijkstaal.

Een paar concrete voorbeelden uit mijn eigen praktijk in de afgelopen paar jaar.

De vaargeul De Boontjes bij Harlingen. De VVD gemeenteraadsfractie en ondernemers constateren dat er vertraging is bij de uitvoering van het uitdiepen van de vaargeul. Daardoor is de bereikbaarheid van haven van Harlingen langer niet goed dan noodzakelijk. Zowel de VVD Statenfractie als de VVD fractie in de Tweede Kamer ondernemen actie. Gevolg is dat het project sneller wordt opgepakt. Een mooie samenwerking tussen de gemeentelijke, provinciale en landelijke VVD-fractie.

Een ander mooi voorbeeld is ook de financiering van Wetsus, het watertechnologie-instituut in Leeuwarden. Het duurde heel lang voordat daar duidelijkheid over kwam. De Friese Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) zorgden dat de druk op de ketel bleef door een motie in de Tweede Kamer, en het eerste deel van de financiering voor Wetsus er kwam.

Als raadslid van Leeuwarden heb ik me altijd ingezet voor het open houden van de Vliegbasis Leeuwarden. Ik kan me namelijk Leeuwarden niet voorstellen zonder de Vliegbasis. Toen de keuzes over de bezuinigingen op defensie gemaakt moesten worden, hebben VVD en CDA in de gemeenteraad bijvoorbeeld het initiatief genomen om met de hele raad naar de Vaste Kamercommissie voor Defensie te gaan in de Tweede Kamer. Het maakt het dan ook makkelijker dat er Friese dan wel regionale kandidaten in je partij zijn die dit in portefeuille hebben.

Bij de landelijke bezuinigingen op cultuur werd het Friese toneelgezelschap Tryater uit de culturele basisinfrastructuur gehaald en werd de subsidie in eerste instantie geschrapt. De VVD-fractie in Provinciale Staten vond dit niet logisch, ook al omdat dit het enige toneelgezelschap is dat optreedt in de tweede rijkstaal, het Fries. De VVD Fryslân heeft daarom gelobbyd voor het behoud van de subsidie. De VVD Tweede Kamerfractie heeft uiteindelijk een motie ingediend om samen met CDA en PVV de subsidie voor Tryater te regelen.

Niet alles gebeurt in de spotlights, heel veel van dit soort werk gebeurt achter de schermen. Niet alles is ook succesvol, want er wegen natuurlijk vaak andere argumenten mee. En bij het behalen van het resultaat, spelen andere partijen en factoren natuurlijk ook altijd een rol. Mijn ervaring is wel dat het een stuk makkelijker is als er regio-kandidaten in de fractie zitten die kunnen helpen om het onderwerp onder de aandacht te brengen, aan te zwengelen, en om zaken te initiëren , te ondersteunen en te regelen.

Ik heb als raadslid en Statenlid altijd de verbinding gelegd met de andere bestuurslagen. Vanuit de Tweede Kamer is dat ook belangrijk. Natuurlijk zit je er voor je politieke partij en heel Nederland. Maar daarnaast kan je ook een rol spelen voor de regio’s en Fryslân in het bijzonder. Dat is goed voor je eigen partij, maar ook voor Fryslân.

Aukje de Vries

Kies Fries Kies De Vries (VVD nr. 45)