Een Nederlandser Europa

Europa is één van de belangrijke thema’s in deze verkiezingen. De VVD heeft geen eurofiel of eurosceptisch verhaal. Er is kritiek op de kritische opstelling van Mark Rutte in Europa. Ik vind die kritische houding van de VVD juist logisch. Duitsland, Nederland en Finland zijn de landen die tegengas moeten geven tegen Zuid-Europa en dan moet je stevig inzetten.

Europa is van groot belang voor de vrede en welvaart in ons land. Nederland heeft een open economie en is afhankelijk van de handel en de export en heeft dus baat bij Europa. Maar Europa bemoeit zich met veel te veel dingen. De VVD heeft kritiek op de Brusselse bureaucratie: de regelzucht, de geldverspilling en de inefficiëntie. Europa zou zich vooral moeten bezig houden met de interne markt, zonder betutteling. Die interne markt verder versterken en zo kansen creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven is voor de VVD de eerste prioriteit in Europa.

Europa moet zich niet bemoeien met verplichte energielabels van woningen, met APK-keuringen voor brommers en scooters, met het rookbeleid, schoolfruit, maar ook niet met bijvoorbeeld onze pensioenen of hypotheekrente-aftrek.

Sommige mensen roepen dan makkelijk, maar de VVD wil wel voldoen aan Europese begrotingsregels, de befaamde 3%-norm. Dat klopt. Wat we van andere landen als Griekenland, Spanje of Italië vragen, moeten we zelf ook nakomen. De afgelopen tijd is klip en klaar duidelijk geworden wat er gebeurt als landen dat niet doen. Overigens is de VVD is niet eens zozeer vóór de 3% -norm vanwege Europa, maar omdat het goed is voor Nederland. Meer geld uitgeven dan je hebt en dus op de pof leven, werkt gewoon niet. Dan schuif je de problemen door naar toekomstige generaties.

De VVD staat voor kleine, krachtige overheid. Niet elk probleem kan of moet opgelost worden door de overheid, mensen hebben ook eigen verantwoordelijk. Die kleine, krachtige overheid geldt dus ook voor Europa. Dat wil zeggen alleen bemoeien met noodzakelijke onderwerpen, en minder geld uitgeven. Europa slaagt er nog steeds in om de uitgaven goed te verantwoorden. Het vergadercircuit verplaatst zich nog steeds regelmatig van Brussel naar Straatsburg, dat is echt geld over de balk. Het grootste deel van het Europese budget gaat naar landbouw- en cohesiebeleid. Dit moet op de schop, de middelen moeten beter ingezet worden. Waarom betaalt Nederland voor onrendabele landbouw in Frankrijk? Waarom draagt Nederland bij aan de armoede in Zuid-Italië als Noord-Italië tot de rijkste regio’s van Europa hoort?

Nederland is nog steeds een grote netto-betaler aan de EU. Zo betaalt Nederland het dubbele (per hoofd) als bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland. Dat is toch echt niet te verklaren. Het is logisch dat vast gehouden wordt aan de door Zalm bedongen korting van 1 miljard euro.

Niet méér Europa, maar een béter Europa: een Nederlandser Europa. Een Europa dat zich houdt aan de begrotingsafspraken voor het behoud van onze welvaart. Een Europa dat zich richt op de interne markt. Een Europa zonder betutteling en verspilling. De VVD heeft daarbij geen behoefte aan vage vergezichten over Europa. De Europese toekomst dient gericht te zijn op praktische en concrete samenwerking. Niet praten, maar doen!

Aukje de Vries

Kandidaat Tweede Kamerlid VVD (nr. 45)