Overheidsfinancien: niet doorschuiven maar aanpakken

Nederland heeft een schuld van 400 miljard euro. Elke dag geven we nog 70 miljoen euro meer uit dan dat we binnen krijgen. De rentelasten zijn zo’n 10 miljard euro. De VVD wil deze problemen niet doorschuiven naar volgende generaties, maar aanpakken. Want wat kan je allemaal wel niet doen met het geld dat je nu aan rente betaalt? Meer agenten. Investeren in onderwijs en wegen. Lagere belastingen. Zorg en sociale zekerheid.

Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat sommige partijen de problemen wel voor zich uit willen schuiven. En zich nu gewoon niks willen aantrekken van de afspraak die is gemaakt dat het begrotingstekort maximaal 3% mag zijn. Niet omdat Europa dat nu wil, maar gewoon omdat het zelf verstandig beleid is. Niet omdat het Kabinet Rutte dat nu wil, maar omdat dit eerder in 2008 al is afgesproken door het vorige Kabinet dat toen al uitstel heeft gekregen. De afgelopen tijd heeft geleerd dat waar links zich zo op beroept, namelijk dat de economie wordt kapot bezuinigd, niet het geval is. Natuurlijk we zitten in moeilijke tijden, maar de problemen vooruitschuiven heeft nog nooit gewerkt.

Nederland kan niet op de pof blijven leven. Dus dat vraagt zeker nog heel veel lastige maatregelen, daar  moet je niet voor weg lopen, daar is de politiek nu juist voor. Want anders worden we in rap tempo een tweede Griekenland. Daar zijn de problemen ook altijd vooruitgeschoven en verdoezeld in plaats van aangepakt.           

De VVD wil dat Nederland in 2017 net zoveel uitgeeft als dat er binnen komt (structureel begrotingsevenwicht). Daarna moet er zelfs een begrotingsoverschot zijn, zodat de staatsschuld van 400 miljard euro kan worden afgelost.

Ook provincies en gemeenten zullen hun steentje moeten bijdragen aan het oplossen van de problemen. De bijdrage die regionale en lokale overheden aan het EMU-salo (de beroemde 3%) leveren, moet niet meer vrijblijvend zijn, zoals de afgelopen tijd. De VVD vindt wel dat moet worden geregeld dat overheden hun reeds opgebouwde reserves kunnen investeren in bijvoorbeeld wegen of schoolgebouwen.

Provincies en gemeenten moeten niet de makkelijkste weg kiezen en de opcenten (op de motorrijtuigenbelasting) respectievelijk OZB verhogen,  in plaats van keuzes te maken. In het  Noorden is dat altijd lastig gebleken, vanwege de dominantie in heel veel bestuursorganen van de PvdA. In Fryslân is de begroting nu en volgend jaar niet sluitend, ondanks de NUON-miljoenen. In Fryslân stijgen de inkomsten voor de opcenten tot 2015 met 7,6 miljoen euro, dat is zo’n 13%. Het inkomen van de gemiddelde Fries stijgt in die periode echt niet met het zelfde bedrag.  Dat de nullijn of verlagen best mogelijk is bewijzen overheden in de rest van het land.

Is het dan allemaal kommer en kwel? De VVD wil 24 miljard euro bezuinigen. Maar  wil ook ruimte maken voor lastenverlichting voor burgers en bedrijven (5 miljard euro) en extra investeren in onder andere onderwijs, infrastructuur en veiligheid (3 miljard euro). Daarnaast moeten er hervormingen plaats vinden in de zorg, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Maar dan is het nu wel tijd om aan te pakken!

Aukje de Vries

Kandidaat Tweede Kamerlid VVD (nr. 45)