• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen over het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig”

Schriftelijke vragen over het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig”

In de coronacrisis is het gebruik van een Coronatoegangsbewijs nog nodig wanneer er bezoek wordt gebracht aan bijvoorbeeld de horeca of evenementensector. Na een positieve test blijft de QR-code uit de app toch geldig. Over dit nieuws stelde Aukje de Vries (VVD) vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig”

Vraag 1

Kent u het bericht “Besmet, maar de QR-code blijft geldig” in de Telegraaf d.d. 20 oktober 2021? Wat vindt u van het bericht?

Vraag 2 

Bent u het met de VVD eens dat het volstrekt onverantwoord is om als positief geteste persoon een eerder verkregen QR-code te gebruiken om toegang te krijgen tot activiteiten met een coronatoegangsbewijs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom bent u dan niet bereid om dit probleem op te lossen?

Vraag 3

Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht ‘Fraudeurs houden toch groen vinkje’ (2021Z16185 ingezonden 23 september 2021) van de VVD?

Vraag 4

Waarom is het blijkbaar wel mogelijk QR-codes te blokkeren als gevolg van fraude met het online verspreiden van QR-codes van coronatoegangsbewijzen, zodat andere personen deze QR-codes kunnen gebruiken om toegang te krijgen, zoals wordt vermeld in de antwoorden, maar is het niet mogelijk om QR-codes te blokkeren van mensen die positief zijn getest?

Vraag 5

Wat zijn de verschillen in de app voor coronatoegangsbewijzen in Nederland en België, waar het wel mogelijk is om de QR-code van een positief geteste persoon tijdelijk te blokkeren? Welke andere landen kunnen QR-codes van positief geteste personen tijdelijk blokkeren? 

Vraag 6

Wat is er voor nodig om QR-codes van positief getest personen alsnog tijdelijk te kunnen blokkeren?

Vraag 7

Bent u bereid om alsnog de QR-code te blokkeren van mensen die positief getest zijn op Corona? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

In hoeverre is het strafbaar om met een onterecht coronatoegangsbewijs en dus met een positieve coronatest naar activiteiten toe te gaan waar een coronatoegangsbewijs nodig is?

Vraag 9

Welk gezondheidsadvies krijgen mensen die positief getest zijn op corona, maar ook gevaccineerd zijn? Wordt bij een positief getest persoon gemeld dat het tijdelijk niet bedoeling is dat een verkregen QR-code gebruikt wordt? 

1) De Telegraaf, 19 oktober 2021, 'Virologen schrikken: geprikt en toch besmet, maar QR-code werkt gewoon' (Virologen schrikken: geprikt en toch besmet, maar QR-code werkt gewoon | Binnenland | Telegraaf.nl)

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 363

Lees meer...

Schriftelijke vragen over testlocaties buiten de Randstad

Schriftelijke vragen over testlocaties buiten de Randstad

Het Coronatoegangsbewijs is noodzakelijk voor de culturele sector, de evenementensector en de horeca. Een Coronatoegangsbewijs krijg door een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs. Het testen voor toegang is nu gratis. Over het hele land zijn er testlocaties voor testen voor toegang. Eerder heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat nu een Coronatoegangsbewijs verplicht is, het belangrijk is dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid in het hele land van testlocaties belangrijk is. Er zijn diverse signalen uit Fryslân, Drenthe, Achterhoek en Zeeland dat er geen testlocaties dichtbij zijn.  Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de coronatestcapaciteit in gebieden buiten de randstad. 

Lees meer...

Vragen over bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens

Vragen over bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens

De VVD heeft al meermaals aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en -havens. De vaargeulen zijn van (economisch) levensbelang voor de eilanden en havens. Het is belangrijk dat deze voldoende op diepte en breedte worden gehouden, daarvoor is het nodig dat er wordt gebaggerd. De grenzen van het baggeren in de Waddenzee lijken nabij. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer over de vaargeul Ameland, vaargeul Boontjes (IJsselmeer - Harlingen) en vaargeul Westgat (tussen Ameland en Schiermonnikoog en van belang voor Lauwersoog).

Lees meer...

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2022

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2022

De bewoners en ondernemers in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn keihard geraakt door de wereldwijde coronacrisis. Het was zwaar, en dat is het nog steeds. Het is goed dat Nederland alles in het werk gesteld heeft om de bewoners en ondernemers op de eilanden te helpen. Met steun voor de zorg, voor de bedrijven, voor de inwoners bijvoorbeeld als het gaat om voedsel en basisvoorzieningen. Helaas zijn de problemen met de kwetsbaarheden nog duidelijker aan het licht gekomen en ook toegenomen. Onder meer vanwege het wegvallen de inkomsten uit de belangrijkste economische sector, het toerisme.

Lees meer...

Boostervaccinatie en vaccinatie kwetsbare kinderen

Boostervaccinatie en vaccinatie kwetsbare kinderen

De Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66), Atjje Kuiken (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) hebbens chriftelijke vragen gesteld over boostervaccinaties en vaccinatie van kwetsbaren. Vaccinatie is de weg uit de coronacrisis Veel mensen hebben zich al laten vaccineren. Het Eurpoees Medicijn agenschap (EMA) heeft besloten boostervaccinaties vanaf 6 maanden na volledige vaccinatei toe te staan. Ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot vaccinatie van 5 tot 11 jarigen. Daardoor kunnen ook kinderen met een hoog risico straks wellicht gevaccineerd worden, terwijl ze nu vaak voor thuisisolatie moeten kiezen. De Kamerleden willen weten wat minister Hugo de Jonge met deze ontwikkelingen gaat doen.

Lees meer...

Voorstellen mijnbouw Groningen

Voorstellen mijnbouw Groningen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een aantal moties (mede) ingediend. Er is een groep Groningers met aardbevings-schade, die eerder met de NAM een deal heeft gesloten waarvan ook waardedaling van hun woning onderdeel was. Deze groep kan geen beroep doen op de nieuwe, generieke regeling. Ook niet als deze veel gunstiger zou uit kunnen vallen voor hen. Deze situatie is slecht uitlegbaar. De regeling van de NAM was rechtmatig, maar de vraag was of er recht is gedaan, het rechtvaardig is/voelt is en er ruimhartig is vergoed. Het verschil is zo’n 25 miljoen euro. Daarom is daarvoor een motie ingediend. Ten tweede een motie om voldoende wisselwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen waarvan de woning wordt versterkt. Ten derde een motie over het budget voor verduurzamen van de woningen van Groningers.

Lees meer...


groetnis-web