Wie is Aukje?

aukjedevries"It is mei sizzen net te dwaan"

Sinds 8 november 2012 zit ik in de Tweede Kamer. In mijn eerste periode als Kamerlid heb ik me onder meer bezig gehouden met de portefeuilles financiële markten en belastingen. Sinds november 2017 mag ik de mooie portefeuille (medische) zorg/cure doen. Ik ga voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. We mogen in Nederland echt trots zijn op ons zorgstelsel en al die mensen die daar hard voor werken. Het moet in de zorg gaan over mensen. Patiënt ben je niet voor je lol, je wilt zoveel mogelijk regie en keuzevrijheid. Ik vind dat we de zorg ook dichtbij moeten organiseren. Dus waar het kan thuis. Innovaties en e-Health kunnen daar een belangrijke spelen. Ik wil me ook hard maken voor minder regeldruk. Dat zorgt ervoor dat er meer tijd is voor de zorg, en zorgt ook voor minder werkdruk bij zorgverleners. Ik ben daarom ook blij dat de schrapsessies zijn opgenomen in het regeerakkoord.

Ik ben een geboren en getogen Liwwadder, maar heit en mem komen uit Parrega en Workum. Na het Gymnasium in Leeuwarden, heb ik economische geografie gestudeerd in Groningen. Ik denk dat daar mijn passie voor reizen nog verder is gegroeid. Die passie heeft me gebracht naar veel mooie plekken in Europa, maar ook naar Australië, USA, Zuid-Afrika, Pakistan, Jordanië en het Midden-Oosten.

Het reizen heeft mij nog meer getoond hoe belangrijk vrijheid is. Vrijheid moet je veroveren. Elke dag weer. Dat doet de VVD. De keuze voor de VVD is wat dat betreft logisch. Ook als het gaat om keuzevrijheid. Niet een overheid die je beperkt, die alle keuzes voor je maakt, die allemaal onnodige regels maakt. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om wat van zijn/haar leven te maken en kansen te pakken. Maar het is geen vrijheid blijheid. Want bij die vrijheid hoort wat mij betreft zeer zeker verantwoordelijkheid nemen. Betrokkenheid zonder betutteling.

Voordat ik in de Tweede Kamer kwam ben ik politiek actief geweest in de lokale politiek. Ik ben 9 jaar actief geweest in de gemeenteraad van Leeuwarden, waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar Provinciale Staten van Fryslân, waar ik in 2012 ook fractievoorzitter werd. In beide functies heb ik altijd de verbinding gelegd tussen de regio en Den Haag/Tweede Kamer. Als het nou ging om de Vliegbasis Leeuwarden, de subsidie voor Tryater , de werkgelegenheid bij Justitie of de infrastructurele projecten in Fryslân. Daarom ben ik ook altijd heel bewust op veel fronten actief geweest binnen en buiten de VVD. In de afgelopen jaren in de VNG-beleidscommissie Werk en Inkomen, het algemeen bestuur van de VVD Bestuurdersvereniging (en voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging Fryslân) en de VVD-partijcommissie Economische Zaken en de VVD-partijcommissie Ruimte en Wonen.

In de Gemeenteraad en Provinciale staten heb ik onder andere financiën, economie, sociale zaken en cultuur in portefeuille gehad. Deze ervaring in de gemeentelijke en provinciale politiek, zet ik ook in Den Haag in. Ik hoop dat ik als Tweede Kamerlid de landelijke prioriteiten steeds kan verbinden met regionale. De enthousiaste reacties vanuit mijn omgeving op mijn Kamerlidmaatschap sterken mij in het gevoel dat ik in dat opzicht een rol heb te vervullen.