• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen over defecte spoorburg bij Leeuwarden

De spoorburg over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden is defect en het blijft onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren en wanneer het wordt hersteld. De VVD vindt het slecht dat de brug niet vaak genoeg is geïnspecteerd door ProRail. Daarom hebben de leden Heerema (VVD), De vries (VVD) en Grinwis (CU) vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo hebben we hopelijk snel meer duidelijkheid voor Fryslân.

Lees meer...

Fraudeurs moeten niet worden beloond met een vaccinatiebewijs

Fraudeurs moeten niet worden beloond met een vaccinatiebewijs

 Meerdere GGD-medewerkers worden verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Deze bedriegers zijn een schande voor al die GGD medewerkers die keihard gewerkt hebben om ons zo snel mogelijk te vaccineren. Het is onbegrijpelijk dat je onze veiligheid zo in gevaar wilt brengen. Die codes gebruiken we namelijk niet voor niets, maar om elkaar veilig te houden en om de ondernemer meer lucht te bieden. Toch worden de QR-codes van de fraudeurs niet ongedaan gemaakt. Een beloning van frauduleus handelen volgens de VVD-fractie. Daarom heeft Aukje de Vries vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over te wenig personeel op de spoedeisende hulp

Schriftelijke vragen over te wenig personeel op de spoedeisende hulp

De Spoedeisende hulp (SEH) moet altijd beschikbaar zijn. Op meerdere plekken in het land, onder andere in Fryslân (maar ook in Groningen en Drenthe) komt het steeds vaker voor dat de deuren van de SEH moeten sluiten wegens een tekort aan personeel. Dit kan voor problemen zorgen. Daarom hebben VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Jacqueline van den Hill vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze willen onder meer weten hoe vaak het voorkomt dat SEH’s tijdelijk niet ingezet kunnen worden, hoe vaak er doorverwezen moet worden en welke gevolgen die voor patiënten kan hebben. Daarnaast willen de Kamerleden weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Lees meer...

Ook toeristen en Nederlanders moeten coronatoegangspas kunnen gebruiken

Nu Nederland vanaf 25 september 2021 gaat werken met meer coronatoegangsbewijzen om meer activiteiten mogelijk te maken, moet dit ook goed geregeld zijn voor toeristen of Nederlanders die in het buitenland hun vaccinatie hebben gehaald. Zo kan iedereen blijven deelnemen aan alle activiteiten en kunnen we toeristen blijven verwelkomen na een lange periode waar dit niet vanzelfsprekend was. Op dit moment moeten ze hiervoor fysiek naar één locatie in Utrecht om een toegangsbewijs te krijgen, maar dit moet gemakkelijker. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zodat het krijgen van een toegangsbewijs laagdrempelig blijft. Ze willen dat er snel een goed bereikbare oplossing komt.

Lees meer...

Schrijftelijke vragen over behandelcentrum duikslachtoffers in Goes

Schrijftelijke vragen over behandelcentrum duikslachtoffers in Goes

De 24-uurshulp aan duikslachtoffers in Zeeland is in gevaar. Er zijn in Nederland maar twee plekken waar duikslachtoffers terecht kunnen: in Amsterdam en in Goes. Maar het centrum in Goes krijgt daar geen geld voor.

Wanneer de locatie in Zeeland noodgedwongen moet sluiten dan moeten duikslachtoffers voortaan uitwijken naar het buitenland, omdat het behandelcentrum in Amsterdam op dit moment niet beschikbaar is. De VVD vindt dat Nederland moet kunnen vertrouwen op goede zorg. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Jacqueline van den Hil vragen aan de staatssecretaris van VWS  gesteld over het toegankelijk houden van goede en veilige zorg voor duikslachtoffers.

Lees meer...

Coronatoegangsbewijzen om meer ruimte te geven

Coronatoegangsbewijzen om meer ruimte te geven
De VVD vindt iemands individuele vrijheid als liberale partij cruciaal. Maar die  is niet onbeperkt. Zeker als de vrijheid van anderen daardoor wordt beperkt of zelfs de gezondheid van anderen in gevaar kan zijn.  We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving en naar elkaar. De keuze om je wel of niet te laten vaccineren is vrijwillig, maar een grote groep gevaccineerden mag niet onevenredig geraakt worden door de vrije keuze van een kleine groep mensen die zich niet willen laten vaccineren. De VVD kiest er bewust voor om iedereen die gevaccineerd is, niet langer op te zadelen met strenge en beperkende maatregelen. Daarom steunt de VVD het invoeren van de coronatoegangsbewijzen in de sport, cultuur, horeca en voor evenementen. Hierdoor kunnen we ook de 1,5 meter regel afschaffen.

Lees meer...


groetnis-web