• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Wachttijden behandeling Parkinsonpatiënten oplossen

Wachttijden behandeling Parkinsonpatiënten oplossen

Parkinsonpatiënten vluchten naar België, schreef De Telegraaf afgelopen zaterdag. "Dit komt omdat heel veel mensen anders tot wel twee jaar moeten wachten op een zogenaamde DBS-behandeling. Als je dan bedenkt dat Parkinson een progressieve ziekte is, wat betekent dat tijdens deze wachttijd de toestand van de patiënten kan verslechteren, dan moeten we vaststellen dat dit een groot probleem is. Zo'n ingrijpende behandeling wil je natuurlijk ook graag zo dichtbij mogelijk ondergaan," zegt Aukje de Vries in mondelinge vragen hierover. De VVD vindt niet dat mensen moeten uitwijken naar het buitenland voor behandeling. Dat moeten we netjes zelf oplossen. Lees hier het vervolg van de vragen.

Lees meer...

NVWA moet voedselveiligheids-waarschuwingen direct en allemaal publiceren

NVWA moet voedselveiligheids-waarschuwingen direct en allemaal publiceren

Als er voedselveiligheids-waarschuwingen zijn, wil je dat als consument natuurlijk zo snel mogelijk weten. Uit berichtgeving van Kassa blijkt  dat de NVWA eerst wacht op een formeel persbericht van het bedrijf en dat er niet direct na de melding van het bedrijf bij de NVWA wordt gepubliceerd. De VVD wil dat die waarschuwingen snel en duidelijk op de NVWA-website en social media-kanalen komen. Daarom stelden Aukje de Vries en Helma Lodders schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg. 

Lees meer...

Vragen over wens voor stil asfalt Heerenveen

Vragen over wens voor stil asfalt Heerenveen

Inwoners van Heerenveen die rondom de A32 wonen, hebben klachten over het geluid van de snelweg. De gemeenteraad heeft unaniem een motie van de VVD Heerenveen aangenomen om te pleiten voor de aanleg van stil asfalt. De Kamerfractie van de VVD wil dat de minister in overleg gaat met het gemeentebestuur van Heerenveen over deze situatie. Daarom stelden Aukje de Vries en Remco Dijkstra hier schriftelijke vragen over.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over onnodig bezette ziekenhuisbedden

Schriftelijke vragen over onnodig bezette ziekenhuisbedden

In de Telegraaf wordt bericht dat er elk jaar 322.000 ouderen onnodig verblijven in een ziekenhuisbed na een bezoek aan de spoedeisende hulp. Dit op basis van cijfers van Actiz, de branchevereniging van die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen. De VVD vindt dat dure ziekenhuisbedden niet gebruikt moeten worden indien daarvoor geen medische noodzaak is. Daarom stelden Aukje de Vries en Sophie Hermans schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg en de minister van VWS.

Lees meer...

Zinnige zorg: niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk

Zinnige zorg: niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk

Elke burger in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij de goede zorg ontvangt. Dat is wat ons betreft niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk. Er wordt soms toch onnodige zorg geleverd. De VVD wil dat voorkomen. Als het gaat om de taakherschikking van de tandartsen naar de mondhygiënisten, dan willen we de komende tijd kijken of de verwachting uitkomt dat de kwaliteit voldoende blijft, maar ook hoe de kosten zich ontwikkelen.

Lees meer...

Debat lastendruk zorg: Meer tijd besteden aan mensen, minder aan papier

Debat lastendruk zorg: Meer tijd besteden aan mensen, minder aan papier

De VVD wil minder regels en meer vertrouwen in de hardwerkende zorgprofessionals. We moeten natuurlijk altijd goed blijven kijken of zorggeld rechtmatig en doelmatig wordt uitgegeven. Dus moeten zorgaanbieders daarover rapporteren en verantwoording afleggen. Een onafhankelijke accountant moet dat dan controleren. Maar van al die rapportages en regels die daarvoor nodig zijn, hebben zorgprofessionals wel last als het gaat om de regeldruk. Aukje de Vries benadrukt dat we willen dat er meer tijd aan mensen wordt besteed, en minder aan papier. 31 januari ging de Tweede Kamer hierover in debat.

Lees meer...


groetnis-web