• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Vragen over praktijkstage kunnen lopen in regio met huisartsentekort

Vragen over praktijkstage kunnen lopen in regio met huisartsentekort

Graag in een regio met een huisartsentekort als huisarts in opleiding je stage willen lopen, maar dat vanwege rigide regels niet mogen. Daar lopen huisartsen in opleiding tegenaan, blijkt uit het bericht Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net, van Omrop Fryslân. De VVD wil weten waarom die regels zo strak zijn en vindt dat het mogelijk moet zijn dat iemand overal in Nederland een stage kan lopen. Dit zijn juist uitgelezen kansen voor regio’s en steden waar een huisartsentekort bestaat of dreigt te ontstaan. Aukje de Vries stelt daarom samen met Leendert de Lange en Judith Tielen schriftelijke vragen.

Lees meer...

Vragen over een opnamestop van kinderen bij het VUmc

Vragen over een opnamestop van kinderen bij het VUmc

De intensive care van het VU Medisch Centrum is gestopt met de opname van kinderen, dat bericht de Telegraaf. Een structurele oplossing voor dit tekort zou nog tien jaar op zich laten wachten. De VVD vindt dit niet acceptabel en vraagt zich af wat de gevolgen van de opnamestop zijn. Aukje de Vries en Leendert de Lange stellen hierover schriftelijke vragen en willen weten welke oplossingen er nu genomen kunnen worden om het tekort op korte termijn op te lossen, of de gevolgen hiervan te beperken. De Vries: "Verzekeraars en ziekenhuizen kunnen afspraken maken over het uitwisselen van kinderartsen of zorgen dat kinderen in een ander ziekenhuis geholpen worden."

Lees meer...

Vragen over chloormiddel dat nog steeds als medicijn wordt verkocht

Vragen over chloormiddel dat nog steeds als medicijn wordt verkocht

Een gevaarlijk chloormiddel wordt door natuurgenezers verkocht als medicijn. Een rapport hierover is een jaar lang bij de NVWA in de la blijven liggen, en pas vorige maand werd ingegrepen. Dat meldt RTL Nieuws. In maart 2017 zou het RIVM hiervoor al gewaarschuwd hebben. De VVD vindt deze trage gang van zaken en het ter zijde schuiven van de uitkomsten en advies van het RIVM-onderzoek zeer zorgelijk. Aanleiding voor Aukje de Vries en Helma Lodders om schriftelijke vragen te stellen. 

Lees meer...

Motie over optimaliseren gepast gebruik dure geneesmiddelen

Motie over optimaliseren gepast gebruik dure geneesmiddelen

De VVD wil graag inzetten op gepast gebruik van medicijnen. Biomarkers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, zeker bij dure geneesmiddelen. Dat zorgt voor gerichte behandeling en, wellicht nog veel belangrijker, voorkomt overbehandeling met extreem dure geneesmiddelen. Aukje de Vries heeft daarom een motie ingediend om de inzet van biomarkers, predictieve testen en registries te bevorderen om gepast gebruik van dure geneesmiddelen te optimaliseren. En dit waar nodig financieel te (blijven) ondersteunen. Deze motie is aangenomen.

Lees meer...

Debat over de Voorjaarsnota 2018

Debat over de Voorjaarsnota 2018

"Nederland staat er weer goed voor. Na een jarenlange crisis die veel Nederlanders diep in de portemonnee heeft geraakt, staan alle seinen weer op groen. Er is weer economische groei en steeds minder mensen zijn werkloos. De wereldhandel trekt aan en de uitvoer neemt toe. Dit kabinet zet gelukkig ook goede stappen door de inkomstenbelasting te verlagen en te investeren in veiligheid, onderwijs en ouderenzorg," aldus Aukje de Vries in het debat over de Voorjaarsnota 2018. Die nota bevat de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 en geeft een beeld van de economische groei en overheidsfinanciën. Lees de rest van de bijdrage hier.

Lees meer...

Schriftelijke vragen: belangrijk dat ziekenhuizen VIPP-deadlines halen

Schriftelijke vragen: belangrijk dat ziekenhuizen VIPP-deadlines halen

"Het is onduidelijk hoeveel ziekenhuizen de 1 juli-deadline van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) halen." Dat schrijft Skipr. De VVD vindt het belangrijk dat ziekenhuizen de deadlines van VIPP halen en wil weten wat de minister gaat doen om te zorgen dat de ziekenhuizen op schema blijven. Aukje de Vries heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg.

Lees meer...


groetnis-web